vurgun olayı nedır?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: vurgun olayı nedır?

Dalgıçların ve hatta denizde yaşayan hayvanların denizin derinliklerinden yüzeye aniden

çıktıklarında vurgun denen çok ağrı verici ve öldürücü olan bir olay ile karşılaşırlar. Denizin

derinliklerinde suyun uyguladığı basınç yüzeye göre daha fazladır. Bu nedenle dalgıç derinlerde

iken; yüksek basınçtan dolayı havadaki azot,vücuttaki kanda ve diğer sıvılarda daha fazla

çözünür.Dalgıç yüzeye ani çıkış yaptığında azot,vücuttaki kanda ve diğer sıvılarda daha fazla

çözünür.Dalgıç yüzeye ani çıkış yaptığında yüzeyde basınç düşük olduğundan dolayı dalgıcın

üzerindeki basınç aniden düşer ve vücut sıvılarındaki çözünmüş azot, kabarcıklar oluşturarak

uzaklaşır.

Bu kanın dolaşımını ve sinir sistemini etkiler ve VURGUN denen olay gerçekleşir.

Soru: vurgun olayı nedır?

Vurgun ya da Dekompresyon hastalığı (DH), yetersiz dekompresyon sonucu vücut dokularında çözünmüş bulunan gazların, serbest gaz kabarcıkları haline geçerek oluşturduğu hastalıklar haline verilen genel isimdir. Deniz seviyesinde hava basıncı l atmosferdir. İnsan vücudunun solunum ve dolaşım sistemi bu basınca ayarlıdır. Ancak suyun içinde, derine gittikçe, her 10 metrede basınç l atmosfer daha artar. 30 metre derinlikte su basıncı 4 atmosferdir, yani bu derinlikte vücudumuzun her santimetrekaresine suyun yaptığı basınç, yüzeye oranla dört mislidir.

Hiçbir gereç kullanmadan, 30 metre derinliğe inildiğinde, akciğer kapasitesi dörtte birine düşer, kan basıncı artar, vücut ısısı düştüğünden kalbin atış hızı artar, bilinç bulanıklığı başlar. Bu nedenle yardımcı gereç kullanmadan 30 metrenin altına inmek tehlikelidir. Ancak tüple dalışın da kendine özgü sorunları vardır. Derinde dış basıncın yüksek olmasından dolayı tüpten solunan havanın içindeki oksijen, azot gibi gazlar, dokulara daha küçülmüş bir hacimle dağılırlar. Eğer su yüzeyine süratle çıkılırsa, basıncın azalmasıyla bu gazlar da süratle genleşir. Oksijen dokularda kullanıldığından sorun yaratmaz, ama özellikle azot gazı damarlarda süratle genleşerek, damar tıkanıklığı, akciğer yırtılması ve hatta felç gibi önemli vücut hasarlarına yol açar.

Bu şekilde vurgun yiyenler, süratle basınç odalarına alınırlar. Burada tekrar vurgun yediği derinlikteki basınç verilir ve dengeli olarak azaltılır. Bir başka önlem de vurgun yiyeni, aynı derinliğe tekrar indirmektir. Vurgun yememek için yüzeye yavaş çıkmalı, hatta belirli derinliklerde beklenmelidir. İdeal çıkış hızı dakikada 10 metre olup, pratikte eğitmenler bunu dalgıç adaylarına yüzeye gelen en küçük bir hava kabarcığından daha hızlı çıkma şeklinde öğretirler.

Soru: vurgun olayı nedır?

site içinde var arkadaş yukarıdan vurgun diye arat karşına hem denizdeki hemide diğer kimyadaki karşılığını bulabilirsin

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız