oran nedir ve orantı nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: oran nedir ve orantı nedir

Aynı cins ya da aynı birimle ölçülen iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. Örneğin a/b ve c/d gibi iki oran eşit olduğunda a/b ve c/d'ye orantı denir. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor, biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu tür çokluklara doğru orantılı çokluklar denir. Doğru orantı kısaca, D.O. ile gösterilir. İki çokluktan biri artarken, diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu tür çokluklara ters orantılı çokluklar denir. Ters orantı kısaca, T.O. ile gösterilir. Üç veya daha fazla orantıdan meydana gelen orantıya bileşik orantı denir.

Soru: oran nedir ve orantı nedir

Oran, Cezayir'de Akdeniz kıyısında bir şehirdir. Aynı zamanda Oran Vilayeti'nin merkezidir. Eski adı Wehrane'dır. Kökleri milattan önce 2. yüzyıla dek giden, Endülüslülerden Kartacalılara, İspanyollardan Osmanlılara, ve daha sonra da Fransızlara dek uzanan bir yelpazede pek çok imparatorluğun izlerini, renklerini taşıyan bir Akdeniz şehridir. Başkent Cezayir'e 450 km uzaklıktadır.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız