iklim nedir? (kısa ve öz)

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: iklim nedir? (kısa ve öz)

klim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Hava durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler içinde gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji adı verilir. İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir.

Soru: iklim nedir? (kısa ve öz)

Uzun zaman sürecinde, bir bölgeyi etkileyen atmosfer şartlarına iklim denir. İklim şartlarını ışıklanma sıcaklık nem yağışlar rüzgarlanma gibi faktörler oluşturur. Bir bölgenin iklimini ekvatora uzaklığı denizden yüksekliği ve denizlere olan uzaklığı doğrudan etkiler. İklim şartları canlıların yaşam ve yayılışında temel etkendir. Şartlarına uyum sağlayan canlılar uygun bölgelerde hayatlarını sürdürürler. İklim şartları uygun olan topraklarda bol miktarda bitki ve yoğun olarak hayvan çeşitleri bulunur.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız