osmanlı devletinin balkanlarda bırakmış olduğu hanlar

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: osmanlı devletinin balkanlarda bırakmış olduğu hanlar

Bosna Hersekte Gazi Hüsrev Bey hanı, Üsküpde Kapan (İsa Bey) Han, Sulu (Yeni) Han ve Kurşunlu Han

Soru: osmanlı devletinin balkanlarda bırakmış olduğu hanlar

Bugünün otel ve garaj vazifesini birlikte gören yapılara eskiden "han" denmekteydi. Han, vasıtalı, vasıtasız yabandan gelen yolcuların barınacağı, hayvanlarla insanların geceleyebileceği yerlerdir. Selçuklular ve Osmanlılar, sosyal bir vazife gördüğü için hanlar yapımına ehemmiyet vermişler, mimarî bakımdan güzel eserler vücûda getirmişlerdir.

İki şehir arasındaki mesafe uzunsa orta bölümde münasip bir yerde han yapılırdı. Buna "Kervansaray" denirdi. Şehirler dışında yapılan bu yapıların bol suyu bulunur, içinde kahvehanesi, erzak ambarları, yem depoları bulunurdu. Kervanlar bir süre gittikten sonra burada mola verirler, geceleyerek kendilerini ve hayvanlarını dinlendirirlerdi.

Osmanlı döneminde Balkanlarda inşa edilen hanlar

Ben sadece Makedonya'nın Üsküp kentinde inşa edilen hanlardan bir kaçını biliyorum. Üsküp, çeşitli yolların kavşak noktasında yer alan tarihi bir kent olarak iktisadi bakımdan da önemli bir merkez. Bu yüzden atalarımız burada iktisadi hayatın gerekleri olan çarşılar, hanlar inşa etmiş. Osmanlılar Üsküp’te on yedi han yaptırmışlar. Bu da kentin iktisadi önemini gözler önüne seriyor. Sulu, Kurşunlu ve Kapan Han bunların ayakta kalan örnekleri.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız