oligarşi nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

oligarşi hakkında bildi

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: oligarşi nedir?

Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir. OLİGARŞI daima devleti yönetenlerin her yaptığı doğru olarak gösterilir ve onların hiçbir hatası olmaz. Her şey onların istedikleri doğrultuda yönlendirilir. Halk hep bilinçsiz ve yetkisiz olarak kabul edilir. Oligarşilerin neticesinde hep Faşizm doğmuştur ve doğar.

Soru: oligarşi nedir?

Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.

Soru: oligarşi nedir?

Bürokraside yozlaşma olarak ta açıklanabilir. Devlet kademelerinde Bürokrasi adı altında kişisel çıkarların gözetimi,rezaleti.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız