hz.muhammed'in süt annesinin eşinin adı nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: hz.muhammed'in süt annesinin eşinin adı nedir

İbn Hişam'ın es-Siretü'n-Nebeviyye'sinde (I, 170) belirtildiğine göre Peygamber Efendimizin süt babasının ismi el-Haris ibni Abdüluzza'dır. İbn Hişam, bu zatın isminin Hilal ibni Nasıra olduğunun da söylendiğini kaydetmiştir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız