taş küre nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 11 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

11 Cevap

Soru: taş küre nedir

1- YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Soru: taş küre nedir

TAŞ KÜRE YER KABUĞUNUN KATMANLARINDAN BİRİDİR

Soru: taş küre nedir

LİTOSFER Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan yapılmıştır. Bu katmanlardan herbiri küresel şekillidir.En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer(hava küre), biyosfer(canlı küre),hidrosfer(su küre) ve litosfer(kayaç küre) yer alır. Litosfer'in altında ise,, Pirosfer ve Barisfer bulunmaktadır. Litosferde Si ve Al maddelerinin yoğunluğundan, bu tabakaya Sial adıda verilir. Barisfer + Pirosfer = Endosfer adı verilir. Yeryüzünün 100 km derinliğinden başlayarak manto içindeki kayaçlar sağlamlıklarını büyük ölçüde kaybedecek kadar yüksek sıcaklığa ulaşırlar.Kayaçların karamela veya zift gibi plastik,kolayca şekil değiştirebilen hale geldikleri bölgelere Astenosfer(zayıf küre) denir.Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır.Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, plastik astenosferden daha sert ve rijittir.Bu sert dış bölgeye Litosfer(kayaç küre) denir.Litosfer,okyanus tabanlarında yaklaşık 70 km.,kıtalarda ise 100 km. kalınlıkta olabilir.Levha (plaka) adı verilen ve büyük kırık zonlarıyla sınırlanan çok sayıda mozaik şeklindeki parçalardan oluşmuştur.Yeryuvarında litosferik levhalar,yine üst mantoya ait olan ve 70-100 km. derinden başlayıp 200 km. derine kadar inen ve düşük hız zonu olarak nitelenen astenosfer üzerinde yüzer durumdadır. Şimdi bu ön bilgiden sonra yeryuvarın yapısını ve levha hareketlerini biraz detaylıca irdeleyelim: Yerküre’nin içi ile ilgili bilgilerimiz en üst katmanlar dışında ikinci elden. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor. Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen Dış Çekirdek (Outer Core) ise, içindeki sülfür ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu (Crust) bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireçtaşı gibi kayaçları barındırıyor. Yerküre’nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilir. Litosfer (taşküre) adı verilen sert katman, Yerkabuğu ve Üst Manto’nun en üst kısmından oluşur. Astenosfer ise Litosfer’in altındaki, plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. Litosfer tek parça değildir, okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara bölünmüştür. Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan magma yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim, Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur.

Soru: taş küre nedir

Dünya'nın en dış katmanıdır.Ayrıca yer kabuğu da denilebilir.

Soru: taş küre nedir

Taş küre'nin diğer adı Magma'dır.taş küre:yanardağ ağzından sıvı halde çıkan madensel bir kütledir.

Soru: taş küre nedir

ve

Türkçe Genel Başvuru ve Bilgi Sitesi Bilgi

|

Ansiklopedi|

Sözlük|

Cevap|

Harita|

Müzik|

Resim|

Makale|

KitapMerhaba, melisa doğan Çıkış

Araştır .BilgiAnsiklopediSözlükSoruMakaleHaritaResimVideoFilmMüzikKitapHaberDokümanLinklerYorumForumlar

Anasayfa »Soru Cevap »Taş Küre Nedir

Kategoriler: Teknoloji

Programlama

Tasarım

İnternet

Bilgisayar Donanım

Bilgisayar Güvenlik

Bilim-Teknik

Astronomi

Biyoloji

Fizik

Kimya

Çevre

Sağlık

Sosyal Bilimler

Ekonomi

Tarih

Felsefe

Edebiyat

Spor

Futbol

Basketbol

Tenis

Boks

Atletizm

Güreş

Voleybol

Coğrafya

Şehirler

Ülkeler

Dünya

Eğlence göster

Magazin Dünyası

Sinema

Müzik

Diğer Herşey

Askeri konular

Politika

Eğitim

İnsanlar

Sanat

Din

Hayvanlar alemi

Yiyecek-İçecek

Soru Cevap

Taş Küre Nedir

Soru: Taş Küre Nedir

Bu soru 2 yıl, 1 ay önce Misafir tarafından soruldu.

Etiketler: etiket yok

Bu soru için toplam 6 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

.E-mail | Ekle | Yazdır | Facebook | Tümü | Rapor Et

Cevap Yaz

ve

Ad/Rumuz:

Toplam: 6 cevap var.

Sorunun Cevapları

..Cevap 1

#65046 Bu cevap Misafir tarafından 7 ay, 14 gün önce gönderildi.

1- YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Sizce bu cevap faydalı mı? Bu cevabı 170 kişi faydalı buldu.(77 faydasız)

Cevap 2

#65048 Bu cevap Misafir tarafından 7 ay, 14 gün önce gönderildi.

TAŞ KÜRE YER KABUĞUNUN KATMANLARINDAN BİRİDİR

Sizce bu cevap faydalı mı? Bu cevabı 74 kişi faydalı buldu.(67 faydasız)

Cevap 3

#65050 Bu cevap Misafir tarafından 7 ay, 14 gün önce gönderildi.

LİTOSFER Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan yapılmıştır. Bu katmanlardan herbiri küresel şekillidir.En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer(hava küre), biyosfer(canlı küre),hidrosfer(su küre) ve litosfer(kayaç küre) yer alır. Litosfer'in altında ise,, Pirosfer ve Barisfer bulunmaktadır. Litosferde Si ve Al maddelerinin yoğunluğundan, bu tabakaya Sial adıda verilir. Barisfer + Pirosfer = Endosfer adı verilir. Yeryüzünün 100 km derinliğinden başlayarak manto içindeki kayaçlar sağlamlıklarını büyük ölçüde kaybedecek kadar yüksek sıcaklığa ulaşırlar.Kayaçların karamela veya zift gibi plastik,kolayca şekil değiştirebilen hale geldikleri bölgelere Astenosfer(zayıf küre) denir.Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır.Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, plastik astenosferden daha sert ve rijittir.Bu sert dış bölgeye Litosfer(kayaç küre) denir.Litosfer,okyanus tabanlarında yaklaşık 70 km.,kıtalarda ise 100 km. kalınlıkta olabilir.Levha (plaka) adı verilen ve büyük kırık zonlarıyla sınırlanan çok sayıda mozaik şeklindeki parçalardan oluşmuştur.Yeryuvarında litosferik levhalar,yine üst mantoya ait olan ve 70-100 km. derinden başlayıp 200 km. derine kadar inen ve düşük hız zonu olarak nitelenen astenosfer üzerinde yüzer durumdadır. Şimdi bu ön bilgiden sonra yeryuvarın yapısını ve levha hareketlerini biraz detaylıca irdeleyelim: Yerküre’nin içi ile ilgili bilgilerimiz en üst katmanlar dışında ikinci elden. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor. Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen Dış Çekirdek (Outer Core) ise, içindeki sülfür ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu (Crust) bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireçtaşı gibi kayaçları barındırıyor. Yerküre’nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilir. Litosfer (taşküre) adı verilen sert katman, Yerkabuğu ve Üst Manto’nun en üst kısmından oluşur. Astenosfer ise Litosfer’in altındaki, plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. Litosfer tek parça değildir, okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara bölünmüştür. Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan magma yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim, Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur.

Sizce bu cevap faydalı mı? Bu cevabı 52 kişi faydalı buldu.(35 faydasız)

Cevap 4

#65045 Bu cevap Misafir tarafından 7 ay, 14 gün önce gönderildi.

Dünya'nın en dış katmanıdır.Ayrıca yer kabuğu da denilebilir.

Sizce bu cevap faydalı mı? Bu cevabı 33 kişi faydalı buldu.(50 faydasız)

Cevap 5

#65049 Bu cevap Misafir tarafından 7 ay, 14 gün önce gönderildi.

Taş küre'nin diğer adı Magma'dır.taş küre:yanardağ ağzından sıvı halde çıkan madensel bir kütledir.

Sizce bu cevap faydalı mı? Bu cevabı 25 kişi faydalı buldu.(64 faydasız)

Cevap 6

#75367 Bu cevap melisa doğan tarafından 0 dakika önce gönderildi.

YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Sizce bu cevap faydalı mı?

powered by

Bu konudaki diğer bilgiler

Web

(10)Taş Küre Nedir1- YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_2363_tas-kure-nedir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.YorumlarAraştırmalara göre, Anadolu'da taş çağı milattan önce altı yüz binli yıllarda ..... 2 gün, 6 saat önce Hava küre ''ATMOSFER"DİR.Nefes aldığımız alanda hava ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/yorumlar/

Google'dan alınma - 4/2010

.Tas Küre Nedir21 gün, 9 saat önce yerkabuğu(litfosfer)buna taş küre denir.geosferlerin en incesidir.en fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir.yerkabuğunun ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_2305_tas-kure-nedir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Su Küre+taş Küre NedirLütfen konu (Su Küre+taş Küre Nedir) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_2529_su-kure+tas-kure-nedir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Taşküre hakkında ansiklopedik bilgibkz. Yerkabuğu Taşküre hakkında bilgi ve daha fazlasi Türkçe Bilgi'de.

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/ta%FEk%FCre/ansiklopedi

Google'dan alınma - 4/2010

.Taşküre NedirSadece konu ( Taşküre Nedir) ile ilgili faydalı olabilecek yorumlarınızı yazınız . Ad/Rumuz: Turkcebilgi Adresi: Taşküre Nedir. Cevap mı arıyorsunuz? ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_9817_taskure-nedir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Dünyanın Katmanları NelerdirDünyanın karalardan oluşan katmanına taş küre ya da yer kabuğu denir.Kalınlığı 6km ile 40 km arasında değişir.Okyanus ve denizlerin tabanları da taş kürenin ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_19231_dunyanin-katmanlari-nelerdir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Yeryüzü Şekillerini Oluşturan Faktörler Nelerdir?bi Yardımcı ...Mantonun katı olan üst bölümü yer kabuğu ile birlikte taş küre olarak adlandırılır. Taş küre levha denilen büyük parçalar halindedir. Jeolojik Devirler ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_2899_yeryuzu-sekillerini-olusturan-faktorler-nelerdirbi-yardimci-olurmusunuz-cevaplarmisiniz.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Taş Kürenin Kalınlığı Ne Kadardır?Lütfen konu (Taş Kürenin Kalınlığı Ne Kadardır?) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru_cevap_11492_tas-kurenin-kalinligi-ne-kadardir.html

Google'dan alınma - 4/2010

.Sorulara CevaplarTas Küre Nedir · Doğal Kaynaklar Niçin Dikkatli Tüketilmelidir Insanlar Bu Konuda Nasıl Bilinçlendirilmelidir · Sosyal Örgütlerin Adı Ve Hangi Yardımı ...

www.turkcebilgi.com

www.turkcebilgi.com/soru-cevap/

Google'dan alınma - 4/2010

.12345678910..İlgili Yorumlar

Dilber çufadar yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 5 gün, 5 saat önce

Toprak vekayaçların oluşturduğu tabakadır.Aynı zamanda yer kabuğu ile de adlandırılır.

mn g yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 10 gün, 18 saat önce

5. cevap yanlış çünkü magma ateş küredir

eşkiyaaaaaaaaaa yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 13 gün, 19 saat önce

üstünde yaşadığımız dağ taş toprak ve dünyanın görülebilir katmanı olan küre (litosfer) denir

takdirci yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 13 gün, 20 saat önce

Taş küre,üzerinde yaşadığımız karalara verilen addır. Aynı anda dünyamızın küresel bir katmanıdır.

betül yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 13 gün, 23 saat önce

TAŞ KÜRE dünyamızı paylaştığımız diğer canlılarl birlikte üzerinde yaşadığımız toprak ve taşlardan oluşan katmandır.

osuruk yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 13 gün, 3 saat önce

1- YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. "Granit Kabuk" olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER'e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km'dir.

Misafir yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 19 gün, 18 saat önce

Dağların,toprakların bitki örtüsünün bulunduğu katmanımızdır.Yer kabuğu magmanın üzerinde yüzen bir durumdadır.Yer kabuğunun kalınlığı her yerde bir değildirOkyanuslarda 10 km,karada 60 km olur.

selin cavaklı yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 26 gün, 22 saat önce

Taş küre dünya´nın en üst katmanı ve yanar dag ağzından sıvı halinde çıkan madensel bir küredir

Kopyacı yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 30 gün, 14 saat önce

Taş küre dünya´nın en üst katmanı ve yanar dag ağzından sıvı halinde çıkan madensel bir küredir

Elifnur Şaman yorumuBu Yorumu Rapor Et Bu yorum uygunsuz olarak işaretlendiği için yayından kaldırıldı. 36 gün, 18 saat önce

Dağların,toprakların bitki örtüsünün bulunduğu katmanımızdır.Yer kabuğu magmanın üzerinde yüzen bir durumdadır.Yer kabuğunun kalınlığı her yerde bir değildirOkyanuslarda 10 km,karada 60 km olur.

Yorum Gönder

Lütfen konu (Taş Küre Nedir) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Sitemizi beğendiyseniz Facebook grubumuza katılabilirsiniz.

Turkcebilgi Adresi: Taş Küre Nedir

Cevap mı arıyorsunuz? Türkçe Bilgi'ye sorun!.Aşağıdaki butona tıklayarak gönderebilirsiniz.

.Soru Gönder .YeniCevaplananCevap Bekleyen.Dünyanın Kaçta Kaçı Sudur (0)Ağırlık,uzunluk,sıvı, Ölçüm Araçlar... (0)Telefonu Kim Icat Etti (1)Futbol Oyunu Kuralları Nelerdir (0)Istanbulun Adı Ne Anlam Taşıyor (0)Ayakkabı Boyası Zehirler Mi? (0)31 Mart Vakasının Nedenleri (1)Pelin Karahan Ve Ibrahim Kesinci Be... (0)Tema Vakfı Giderlerini Nasıl Karşıl... (0)Tema Hangi Kelimelerin Baş Harfleri... (1)Hikaye Türünün Başlıca Yazarları Ki... (0)Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar Ve... (0)En Eski Türk Destanı Nedir (1)Orglar Kaç Oktav Olmalıdır? (1)Topal Osman Kimdir (1)Slovakya Avrupa Birliği Üyesimidir (1)1460 Saat Kaç Gün (1)Ermeni Sorunu Nedir (1)Hard Diskteki Bilgiler Silinirmi (1)Burgaz Hangi Ülkenim Şehri? (1)En Çok Kullanılan Teknolojik Alet N... (1)Büyük Selçuklu'nun Başkenti Ve Kuru... (1)6 Saatde 102km Giden Bir Araba 4 Sa... (1)Hz.muhammed Peygamber Olduğunda Han... (1)Meşruti Monarşi Nedir? (1)Penguenler Ne Yerler? (1)

10.sınıf Coğrafya Kitabındaki 158 V... (0)Son 10 Yılda Öss De Çıkmış Çözümlü ... (0)10 Sınıf Dil Ve Anlatım Syf 89 90... (0)Türkiyede Su Gücünün Meydana Getird... (0)Cumhuriyet Yönetimiyle Atatürk Önde... (0)Kavak Yellerinin Notası:detaylarda ... (0)Insan Sevmeye Ve Sevilmeye Neden Bu... (0)Hangi Sosyal Örgütlere Üye Olabilir... (0)Kandil Gecelerinin İsimleri (0)Iyi Bir Milletvekili Neler Yapar? (0)9.sınıf Edebiyat Kitabının Sayfa 78... (0)Eskiden Insanlar Dünyayı Neye Benze... (0)Bilgisayar Yazili Sorulari (0).

Soru: taş küre nedir

şu melisa yı sikmek lazım kankalar süper güzel 1 kız ohhhh sikem

Soru: taş küre nedir

YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Soru: taş küre nedir

Kısaca Eskişehir

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan Eskişehir'in ortasından Porsuk Çayı geçer, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi nedeniyle bir öğrenci kenti görünümünde olup yaklaşık nüfusu 700.000 dir. Eskişehir, onu özel kılan; Met helvası, Nuga helva, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, Çiğ börek ve Lületaşı ile meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak da bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban köpeği olan Akbaş'da şehre ait önemli değerlerdendir. Şehir Türkiye'deki demiryollarının kavşak noktalrından biridir. Eskişehir istasyonuna günde dört yönden 60 kadar yük ve yolcu treni uğramaktadır. Haydarpaşa Garından Ankara yönüne giden tüm trenler Eskişehirden geçer. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı'nda THY ile İstanbul-Eskişehir arası seferleri ile de seyehat mümkündür. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı'ndan kalkan uçaklar Atatürk Havalimanı'na haftanın her günü uçmaktadır. Eskişehir’in ana karayolu bağlantısı İstanbul-Eskişehir-Ankara devlet yoludur. Adapazarı'ndan ayrılan bu yol güneye inerek Bilecik’ten geçer ve Bozüyük’ten doğuya yönelerek Eskişehir il sınırı içine girer. Tüm ili kuzeybatı-güneydoğu yönünde geçen bu yol il ulaşımının omurgasıdır. Merkez ilçe ve Sivrihisar bu yol üzerinde yer alır. İl’in diğer karayolu bağlantıları bu yoldan ayrılır. Eskişehir’de ulaşımı olmayan köy bulunmamaktadır.Eskişehir'e Nasıl Gidilir

Nasıl Gidilir? Karayolu: Eskişehir, ülke ulaşım sistemi içinde önemli bir konuma sahiptir. İstanbul’un İç Anadolu ile Ankara’nın da Güney Marmara ve Batı Anadolu ile bağlantısını sağlayan yollar üzerinde önemli bir duraktır. Eskişehir’in ana karayolu bağlantısı İstanbul-Eskişehir-Ankara devlet yoludur. Adapazarından ayrılan bu yol güneye inerek Bilecik’ten geçer ve Bozüyük’ten doğuya yönelerek Eskişehir İl sınırı içine girer. Tüm ili kuzeybatı-güneydoğu yönünde geçen bu yol il ulaşımının omurgasıdır. Merkez ilçe ve Sivrihisar bu yol üzerinde yer alır. İl’in diğer karayolu bağlantıları bu yoldan ayrılır.Eskişehir’de ulaşımı olmayan köy bulunmamaktadır. Otogar Tel: (+90-222) 227 88 00 - 227 88 01 Demiryolu:Eskişehir, ülke demiryolu sisteminin en önemli kavşak noktalarındandır. Ankara ve tüm Anadolu’ya bağlantılıdır. Merkezi garlar arasındaki mesafeler Eskişehir-Ankara 264 km., Eskişehir-Haydarpaşa 375 km., Eskişehir-Afyon 162 km.dir. Devlet Demiryollarının il içindeki uzunluğu 215 km.dir. Her yöne giden ekspres ve posta trenlerinin kilit noktası durumundadır. İstasyon Tel: (+90-222) 225 55 55Yapmadan Dönme!:

Yazılıkaya’yı (Midas Anıtı) gezmeden,

Sakarıılıca Termal Turizm merkezini ziyaret etmeden,

Şehrin en ünlü yemeği olan çiğböreğinin tadına bakmadan

Eskişehir-Odunpazarı evlerini görmeden, burada hazırlanan yöresel yemekleri yemeden,

Lületaşı hediyelik almadan,

Adalar'da Porsuk'a nazır çay içmeden..Genel Bilgiler ve Sayılarla Eskişehir

İDARİ DURUM

Yüzölçüm : 13.653 km²

İlçe Sayısı : 12

Belediye Sayısı : 32

Köy Sayısı : 389

NÜFUS (2008)

Şehir Nüfusu : 625,453

Köy Nüfusu : 99,396

Toplam Nüfus : 724,849

İLİMİZE BAĞLI İLÇELERİMİZ

Alpu, Beylikova, Çifteler

Günyüzü, Han, İnönü

Mahmudiye, Mihalgazi

Mihalıcçık, Sarıcakaya

Seyitgazi, Sivrihisar

COĞRAFİ DURUM

Toprakların Yeryüzü

Şekillerine Göre Dağılımı (%)

Dağlar : 21,8

Ovalar : 25,8

Yaylalar : 0,6

Platolar : 51,8

Akarsular : Sakarya Irmağı,

Porsuk Irmağı

En Yüksek Nokta : Türkmen Dağı

(1.825 m)

Sıcaklık Yıllık Ortalaması : 11,5°C

Yağış Yıllık Ortalaması : 424,9 mm

Önemli Merkezlere ve Komşu

İllere Karayolu Uzaklığı

Eskişehir-İstanbul : 315 km

Eskişehir-Ankara : 234 km

Eskişehir-İzmir : 461 km

Eskişehir-Bursa : 152 km

Eskişehir-Kütahya : 80 km

Eskişehir-Bilecik : 79 km

Eskişehir-Afyonkarahisar : 171 km

Yeraltı Zenginlikleri

Bor, Lületaşı, Magnezit, Krom

EKONOMİ VE TARIM

Toprakların Kullanıma Göre

Dağılımı (%)

Tarıma Elverişli : 43

Orman – Funda : 24

Çayır-Mer’a : 24

Tarıma Elverişsiz : 9

Başlıca Tarım Ürünleri

Buğday, Arpa, Şeker Pancarı, Hayvan Ürünleri

Hayvan Sayısı

Büyükbaş : 114.000

Küçükbaş : 557.000

Kümes Hayvanları : 8.120.00

İŞ GÜCÜ

İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı % (2000)

Tarım : 35,3

Sanayi : 18,9

İnşaat : 4,5

Hizmetler : 41

Faal Nüfus (2000) : 244.308

Başlıca Sanayi Ürünleri

Şeker, Bisküvi, Lokomotif, Un, Yapı Elemanları, Tuğla, Kiremit, Çimento

Ticaret Odasına Kayıtlı

Üye Sayısı : 9 572

Sanayi Odasına Kayıtlı

Üye Sayısı : 526

Fabrika Sayısı : 400 adet

Banka Şube Sayısı : 52 adet

Kişi Başına GSYİH (2001) : 2513 $

(Tahmini 5 000 $ üzeri)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Alanı : 32 Milyon m²

Üretimde Olan Kuruluş : 228

Proje ve İnşaat Halinde Kuruluş : 117

Toplam : 345

ŞİRKETLER

Anonim : 692 adet

Limited : 4 119 adet

Toplam : 4 811 adet

Kooperatif : 479 adet

Üretimin Sektörlere Göre Dağılımı % (2000)

Tarım : 11

Sanayi : 28

Hizmetler : 61

SAĞLIK

İl’de Hekim Başına Düşen Nüfus : 630 kişi

Hastane Sayısı : 13

Hastane Yatak Kapasitesi : 3 200

Sağlık Ocağı : 56

Uzman Doktor Sayısı : 664

Pratisyen Doktor Sayısı : 677

Diş Hekimi Sayısı : 171

Eczacı : 341

Ebe : 620

Hemşire : 1 287

EĞİTİM VE KÜLTÜR

Okur-Yazar Oranı (% 95)

Kadın : % 89

Erkek : % 97

İlköğretim Okul Sayısı : 240

İlköğretim Öğrenci Sayısı : 83.570

Öğretmen Sayısı : 3.938

Ortaöğretim Okul Sayısı : 84

Ortaöğretim Öğrenci Sayısı : 39.673

Öğretmen Sayısı : 2.495

Üniversite Sayısı : 2

Fakülte Sayısı : 19

Yüksekokul Sayısı : 13

Örgün Öğrenci Toplamı : 39.673

Açıköğretim Öğrenci Toplamı : 1.092.195

Kütüphane Sayısı : 17

Halk : 14

Çocuk : 3

Yerel Gazete Sayısı : 8

Yerel TV Sayısı : 2

Yerel Radyo Sayısı : 16

Basımevi Sayısı : 64

Sinema Sayısı : 5

Spor Kulubü Sayısı : 110

Lisanslı Sporcu Sayısı : 19.667

KARAYOLLARI

Devlet Yolu : 384 km

İl Yolu : 464 km

Toplam : 848 km

Bölünmüş Yol : 260 km

KÖY YOLU

Asfalt : 1 776 km

Stablize : 1 307 km

Tesviye : 146 km

Toplam : 3 229 km

DEMİRYOLU ULAŞIMI

Eskişehir - İstanbul : 375

Eskişehir – Ankara : 264

Eskişehir – Afyonkarahisar : 162

Eskişehir – Kütahya : 70Eskişehir Web Siteleri

Önemli Bağlantılar:

Eskişehir Belediyesi

Eskişehir Valiliği

Eskişehir (Vikipedi)

Eskişehir'deki Nöbetçi Eczaneler -Valilik Nöbetçi Eczaneler - Eskişehir.net

Eskişehir.net

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü

Eğitim Kurumları:

Anadolu Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi

Eskişehir Anadolu Lisesi

Eskişehir Maarif Koleji/Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

Ticari:

Çobanlı İnşaat (Eskişehir İnşaat)

Kilit Taşı (Eskişehir İnşaat Malzemeleri)

İnşaat Dergi (İnşaat Dergisi)Eskişehir Telefon Rehberi

Eskişehir Hastane

Osmangazi Ünivesitesi Has. (Tıp Fakültesi) 239 29 79

Devlet Hastanesi 237 48 00

Devlet Hastanesi Acil 237 57 36

Yunusemre Devlet Has. (S.S.K.) 335 06 50

Doğum ve Ç.B. Evi 237 42 00

Hava Hastanesi 220 45 30

Mavi Hastane 335 05 78

Verem Savaş Dispanseri 230 27 75

Anadolu Doğ. Evi ve Kad. Hastalıkları Hastanesi 224 20 00

Kızılay Dispanseri 221 99 00

Kızılay Kan Merkezi 221 99 06

Eskişehir Özel Sağlık Birim ve Hastaneleri

Ümit Özel Sağlık Hiz. Mrk. 221 19 19

Ömür Sağlık Hiz. Mrk. 323 66 99

Özel Tepebaşı Sağlık Mrk. 230 80 80

Şifa Teşhis ve Tedavi Mrk. 323 10 06

Verta Tıp Merkezi 220 66 26

Özel Anadolu Hastanesi 221 48 48

Tomar A.Ş. 221 18 78

Esmar Sağlık Merkezi 330 02 56

Özel Emeksiz Polikliniği 237 79 63

Örnek Polikliniği 220 25 25

Eskişehir Onvak Hastanesi 224 13 40

Sevinç Polikliniği 233 75 01

Özel Doğuş Kliniği 320 18 04

Özel Anadolu Akarbaşı Pol. 234 33 33

Özel Hükmen Polikliniği 231 08 25

Eskişehir Resmi Daireler

Valilik 221 90 00

Emniyet 230 27 73

Büyükşehir Belediyesi 220 42 32

Odunpazarı Belediyesi 227 96 06

Tepebaşı Belediyesi 221 22 50

Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 324 30 20

Asri Mezarlık 249 07 01

Acil Durum Telefonları ve Gerekli Numaralar

İtfaiye 110

Polis 155

Trafik 154

Hızır Acil 112

Zabıta 153

Jandarma 156

Orman Yangın 177

Su arıza 185

Elektrik Arıza 186

Doğalgaz Acil 187

Vergi Danışma 189

Valilik Kriz Masası 220 50 50

Üniversiteler

Anadolu Üniversitesi 335 05 81

Osmangazi Üniversitesi 239 29 79

Sinemalar

AFM Sinemaları 225 35 91

Arı Sineması 231 24 12

Kılıçoğlu Sineması 231 20 63

Sinema Anadolu 335 05 80

Oteller

Anadolu 330 24 15

Anemon 340 66 66

Atışkan 232 45 45

Büyük 230 68 00

Dural 233 30 60

Emek 231 29 40

Has 231 91 91

Hotel Arslan 231 09 09

Altın Es 315 06 06

Şale 220 73 20

Soyiç 230 71 90

Sultan 233 30 55

Uysal Termal 221 41 53

Yimpaş Otel 220 35 70

Eskişehir Sağlık Ocakları

1 Nolu Sağlık Ocağı 310 13 13

2 Nolu Sağlık Ocağı 225 18 18

3 Nolu Sağlık Ocağı 230 27 86

4 Nolu Sağlık Ocağı 335 33 47

5 Nolu Sağlık Ocağı 323 14 40

6 Nolu Sağlık Ocağı 230 27 89

7 Nolu Sağlık Ocağı 237 46 44

8 Nolu Sağlık Ocağı 239 37 80

9 Nolu Sağlık Ocağı 227 90 36

10 Nolu Sağlık Ocağı 324 03 42

11 Nolu Sağlık Ocağı 340 08 08

12 Nolu Sağlık Ocağı 323 86 33

13 Nolu Sağlık Ocağı 221 40 40

14 Nolu Sağlık Ocağı 239 74 18

15 Nolu Sağlık Ocağı 335 22 44

16 Nolu Sağlık Ocağı 219 23 38

Telekom ve Telefon

Telefon Arıza 121

Bilinmeyen Numaralar 118

Posta Kodu Sorma 119

Telekom Danışma 161

Soru: taş küre nedir

YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Soru: taş küre nedir

budur bence en uzun cevabı ben yazdım çünkü yazımı 2 ayda tamamladım ibence herkes faydalanır,

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız