farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 8 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

8 Cevap

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

Kayaçların yerşekillerinin oluşum ve gelişimlerine olan etkisi ; Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. Onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder. Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır. Genel olarak, tektonik hareketlerle ters durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar ise alçak yer şekillerini meydana getirirler. Granitlerden müteşekkil sahalarda granit topografyası adı verilen özel bir topografya tipi oluşur. Benzer şekillere siyenit, diorit, andezit, bazalt ve gnays gibi heterojen kayaçlar üzerinde de rastlanır

Yerkabuğunu oluşturan kayalar

Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır.çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı doğal maddelere taş yada kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır.Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler kazanarak çeşitli adlar almıştır. . Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar

1. Magmatik ( Püskürük – volkanik – katılaşım ) kayaçlar

2. Tortul ( Sediment – birikim ) kayaçlar

3. Metamorfik( Başkalaşım ) kayaçlar

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

1- Yerkabuğunu oluşturan materyalin faklı olmasından 2- Aşındırma faktörlerinin çeşitli olmasından 3- Yerkabuğundaki büyük deformasyonlardan kaynaklanır

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

teşekkürler gerçekten işimi gördü:)

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

gerçekten böyle yararalı siteler kurdugunuz için çoksag olun her cevap işimi görmüştür elllerinize saglık

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

bende teşekkür ederim çok yararlı bir site:)

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır. Genel olarak, tektonik hareketlerle ters durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

çok teşekkür ederim arkadaşım kısa ve öz bir cevap olmuş tebrikler

Soru: farklı yer şekillerinin oluşmasında kayaçların hangi özellikleri etkili olur?

çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı doğal maddelere taş yada kayaç denir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız