sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

arkadaşlar bu sorunun cevabı acil lazım bulan olursa ne olur cevap yazsın

Bu soru için toplam 4 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

4 Cevap

Soru: sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir

Sıcak Suların Kullanım Alanları

1-Elektrik enerjisi üretimi

2-Konutların ısıtılması

3-Tuz eldesi

4-Yüzme havuzu ve turistik kullanım

5-Hayvan barınaklarının ısıtılması

6- Mantar yetiştiriciliği

7-Balık yetiştiriciliği

8-Kereste kurutulması

9-Buz eldesi

10-Organik maddelerin kurutulması

Gözümüz aydın arkadşlr son msjı bi sinirle attm snra buldum :D umrm işinize yarar...

Soru: sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir

JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal enerji kaynagını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaclardaki radyoaktiflikle olusan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin ektisiyle ısınan yeraltı suları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır. Teknolojik amaclarla kullanımı yeni olsa da hamam sularının ısıtılmasında olduğu gibi kullanım alanları cok eski tarihlere dayanmaktadır. Diger alternatif enerji kaynaklarındaki gibi jeotermal enerjinin de ciddi projelere konu olması 1970''lerdeki petrol kriziyle yaşanan farklı enerji kaynaklarının aranmaya başlamasından sonra olmuştur. En ucuz jeotermal enerji üretimi kendiliğinden yüzeye çıkan sıcak sulardan faydalanılarak gerçekleşir. Bu kaynaklar çoğunlukla yeterli değildir ve kullanım alanları kısıtlıdır. Bunun yanında daha yüksek kapasiteli kaynaklara ulaşmak için sondaj çalışmaları yapılır. Günümüze değin gerçekleşen sondaj çalışmaların çoğu petrol aramak amacıyla yapılmış fakat, jeotermal kaynaklara rastlandıktan sonra kuyuların işletme amacı geğişmiştir.

Soru: sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir

Sıcak su kaynaklarının kullanım amacı, enerji elde etme ve ısınma gereksinimleridir.

Soru: sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir

Günümüze kadar içmesuyu sağlamak amacı ile özellikle yer altı sularından yararlanılmıştır. Yüzeysel sulara oranla daha temiz olan yer altı su kaynaklarının sınırlı ve büyük bir kısmının kullanılmış olması, gittikçe yüzeysel su kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yüzeysel su kaynaklarının her geçen gün artan bir hızla evsel, tarımsal ve özellikle endüstri atıkları ile kirletildiği, bunun sonucunda da halk sağlığının tehdit edildiği, ekolojik dengenin bozulduğu ve suların ekonomik değerinin yitirildiği bilinen bir gerçektir. Bu da yüzeysel su kaynaklarının kullanılabilirliği için gerekli arıtma masraflarını artırmaktadır

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız