açık oturum nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

açık oturum ne demektir bilen yazsinn

Bu soru için toplam 9 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

9 Cevap

Soru: açık oturum nedir

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.

Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.

PANEL:Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Soru: açık oturum nedir

toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasına (AÇIK OTURUM)DENİR.....

Soru: açık oturum nedir

aslında açık oturum bir tartışma çeşididir...Ama uzun anlamını isterseniz:daha önceden belirlenmiş düşünceleri farklı uzman kişilerin davetli olduğu,belirli bir dinleyici kitlesi önünde ya da TV ve radyo kullanılarak dinleyiciye aktarılan,konusu belirlenmiş ve ilk başta konuyu belirleyip konukları tanıttıktan sonra konuklara sırasıyla söz hakkı veren bir kişinin başkanlığında yapılan tartışmalardır.Ayırca oturum başkanı tartışma sonunda konuyu toparlayıp özetler.

Soru: açık oturum nedir

önceki gönderdiklerimde linkler belli olmamış.üzgünüm.Hatamı düzeltmek için baştan yazmaya karar verdim. aslında açık oturum bir tartışma çeşididir...Ama uzun anlamını isterseniz:daha önceden belirlenmiş düşünceleri farklı uzman kişilerin davetli olduğu,belirli bir dinleyici kitlesi önünde ya da TV ve radyo kullanılarak dinleyiciye aktarılan,konusu belirlenmiş ve ilk başta konuyu belirleyip konukları tanıttıktan sonra konuklara sırasıyla söz hakkı veren bir kişinin başkanlığında yapılan tartışmalardır.Ayırca oturum başkanı tartışma sonunda konuyu toparlayıp özetler. açık oturum budur :) ...

Soru: açık oturum nedir

Güncel,siyasal,sosyal ve bilimsel konularınveya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı

Soru: açık oturum nedir

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir. Konuşmacılar sırayla 2-3 tur konuşurlar. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.

- Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.

- Açık oturumun amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir.

- Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı Kitaplarda panel ile açık oturum aynı tartışma türü olarak verilir. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

Soru: açık oturum nedir

Güncel konuların oratya koydukları Yani bir tartışma şeklidir Herkes kendi düşündükleri Hiçbir zorluk altında kalmadan Söyleyecekleri Bir tartışma ortamıdır. BAY BİRAZ GÜZEL CEVAPLAR YAZALIM LÜTFEN TAMAM MI?

Soru: açık oturum nedir

açık ooturum birden fazla kişinin bir araya gelerek belirli bir konuda tartışıp konuşmasına denir. NOT:Bu bir kısa tanımdır.

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız