tartışma türleri nelerdir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

tartışma türleri nedir?içeriği nasıldır

Bu soru için toplam 11 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

11 Cevap

Soru: tartışma türleri nelerdir

AÇIK OTURUM:geniş halk kitlelerini ilgilendiren konulardan herhangi birnin bir başkasının yönetiminde,yetkili ve tanınmış kimselere irdelenerek tartışılmasına denir.PANEL:bir konunun küçük bir topluluk önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışılmasıdır.panelde amaç bir karara varmaktan çok sorunun çeşitli yönlerden aydınlatılması,çeşitli görüşlerin ve eğilimlerim ortaya çıkarılmasıdır.Panel bir başkan tarafından yönetilir.Panele katılacak üye sayısının en az 3 an fazla 6 olması gerekir.FORUM:başlı başına bir tartışma biçimi değildir.Sadece toplu tartışmaların ilginç yanını oluşturur.Panelin bir devamıda sayılabilir.Bir başkan tarafından yönetilir.SENFOZYUM:halkı ilgilendiren bir konu üzerinde değişik kişilerin yaptığı seri konuşmalardır.En az 3 en fazla 6 konuşmacı yer alır.Senfozyumlar 20 dakikadan fazla konuşamazlar.Toplumu ilgilendiren konular üzerinde senfozyumlar düzenlemektedir.Diğer tartışma türlerinde olduğu gibi senfozyumda bir başkan tarafından yönetilir.MÜNAZARA:seçilmiş herhangi bir konu üzerindekarşılıklı bir grubun birbirlerinin düşüncesini çökertecek biçimde tartışmadır.Yani bir konunun iki ekip arasında olumlu ve olumsuz yönlerden incelenmesidir.Münazaranın amacı;öğrencileri araştırma ve incelemeye yöneltmek,onların konuşma yeteneklerini toplum karısında düşüncelerini savunabilme yeteneklerini geliştirmektir.Bu tartışma türü 3,4er kişilik iki grup arasında yapılır.(ARKADAŞLAR BU YAZDIKLARIM YÜZDE YÜZ DOĞRUDUR.ÇÜNKÜ EDEBİYATÇIMIZ NOT ALDIRMIŞTI DERSTE.İŞİNE YARAYAN NOT ETSİN.

Soru: tartışma türleri nelerdir

TARTIŞMA TÜRLERİ

Münazara

Panel

Sempozyum

Münazara

Münazara kendi içinde organize olmuş iki gurubun bir konu üzerinde kendi düşüncelerini savunma yöntemidir.

Münazara da öğrenciler yoğun bir araştırma ve bilgi toplama süreci yaşarlar.grup kendi düşüncelerini savunurken karşı grubun görüşlerini de çürütmeye çalışırlar.

Panel

Küçük bir grubun önceden belirlenmiş bir konuyu izleyici karşısında tartışmasıdır. Sınıfta seçilen az sayıdaki öğrencilerin, tartışma tekniğinde olduğu gibi tartışmalarıdır. Büyük sınıflarda bir konun sınıfça tartışılması zordur. Bu nedenle seçilen sınıfın ya da grupların temsilcilerince yapılır.

Sempozyum

Bir konu üzerinde az sayıda kişinin görüşlerini sunması yöntemidir. bir başkan ve ortalama beş kişiden oluşan bir grup tarafından yapılır. Bazen sempozyum konuşmacıları arasında tartışma da yapılabilir.

Soru: tartışma türleri nelerdir

Tartışma Türleri:

1-Açık Oturum

2-Münazara

3-Panel

4-Forum

5-Senpozyum(Bilgi Şöleni)

Soru: tartışma türleri nelerdir

• Açık Oturum:geniş halk kitlelerini ilgilendiren konulardan herhangi birnin bir başkasının yönetiminde,yetkili ve tanınmış kimselere irdelenerek tartışılmasına denir.

• PANEL:bir konunun küçük bir topluluk önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışılmasıdır.panelde amaç bir karara varmaktan çok sorunun çeşitli yönlerden aydınlatılması,çeşitli görüşlerin ve eğilimlerim ortaya çıkarılmasıdır.Panel bir başkan tarafından yönetilir.Panele katılacak üye sayısının en az 3 an fazla 6 olması gerekir.

• FORUM:başlı başına bir tartışma biçimi değildir.Sadece toplu tartışmaların ilginç yanını oluşturur.Panelin bir devamı da sayılabilir.Bir başkan tarafından yönetilir.

• SENFOZYUM:halkı ilgilendiren bir konu üzerinde değişik kişilerin yaptığı seri konuşmalardır.En az 3 en fazla 6 konuşmacı yer alır.Senfozyumlar 20 dakikadan fazla konuşamazlar.Toplumu ilgilendiren konular üzerinde senfozyumlar düzenlemektedir.Diğer tartışma türlerinde olduğu gibi senfozyumda bir başkan tarafından yönetilir.

• MÜNAZARA:seçilmiş herhangi bir konu üzerindekarşılıklı bir grubun birbirlerinin düşüncesini çökertecek biçimde tartışmadır.Yani bir konunun iki ekip arasında olumlu ve olumsuz yönlerden incelenmesidir.Münazaranın amacı;öğrencileri araştırma ve incelemeye yöneltmek,onların konuşma yeteneklerini toplum karısında düşüncelerini savunabilme yeteneklerini geliştirmektir.Bu tartışma türü 3,4er kişilik iki grup arasında yapılır.

Soru: tartışma türleri nelerdir

PANEL:Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Soru: tartışma türleri nelerdir

Açık oturum, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalara denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır. Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.

Soru: tartışma türleri nelerdir

arkadaslar panelde konu farklı yönlerile işin bilginleri tarafından ele alınır.sempozyumda konu üserinde bir kac uzman kişinin görüslerni bldrmesidir.acık oturum da panel gbdir ancak dnliyicilere daa ck yer verilr daa fasla dnleycie sahptr...münazarada iki grup seklinde taraflara verilen konunun savunulması- psnelde dnliyiciye söz verildiinde bu forum olur... bu kadar!

TAM OLARAK DA TARTISMA TÜRLERİ:PANEL-SEMPOZYUÖ-FORUM-ACIK OTURUM-MÜNAZARA 'dır!

Soru: tartışma türleri nelerdir

Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.

Bir münazara maçının konusu, iki taraflı tartışılabilecek her şey olabilir; ancak ağırlıklı olarak güncel sosyal ve siyasi meseleler tartışılır. Yarışmacılar maçın başlamasından on beş dakika önce tartışılacak konuyu ve hangi tarafı savunmaları gerektiğini öğrenirler. Münazırlar bu süre içerisinde, maç esnasında aldıkları notlarla son halini verecekleri ve sıra kendilerine geldiğinde sunacakları yedi dakikalık konuşmalarının taslağını hazırlarlar. Sunum esnasında bu notlardan yararlanmak serbesttir. Yaklaşık bir saat süren bu tartışma, jüri heyetinin maç boyunca aldığı notlara dayanarak maçın sonucunu açıklamasıyla sonlanır.

Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacıların argümanlarını ne kadar etkileyici sundukları değil, bu argümanların ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarıdır.

Soru: tartışma türleri nelerdir

TARTIŞMA TÜRLERİ;

açık oturum

panel

forum

senpozyum

münazara

Soru: tartışma türleri nelerdir

panel,forum,bilgi şöleni(sempozyum),münazara ve açık oturum tartışma türlerindendir.

Soru: tartışma türleri nelerdir

BMünazara'nın Amacı: Münazaranın öncelikli amacının, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmak olduğu söylenebilir Bunun yanısıra münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerinini geliştirmeleri de hedeflenir

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız