sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 4 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

4 Cevap

Soru: sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır

Sıcak Su kaynaklarının oluşumu

Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar, fay kırıkları ile magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır. Böylece sıcak su kaynakları oluşur.

Sıcak su kaynaklarının bulunduğu ülkeler:

  • Amerika Birleşik Devletleri (Batı kıyıları)
  • Hawaii
  • Japonya
  • Türkiye
  • İtalya
  • Yeni Zelanda
  • İzlanda
  • Fas

Soru: sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır

Sıcak su kaynakları fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşır. Dünyada deprem kuşaklarının ve fay hatlarının bulunduğu gölgelerde sıkça sıcak su kaynaklarına rastlanır.

Yani cevap: Etkin fay hatlarının bulunduğu bölgeler.

Soru: sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır

türkiye, italya, yunanistan ,fas ,cezayir

Soru: sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır

sıcak sular yerin altındaki fay hatlarında suların yerin altına inerek magma nın teması ile ısınarak yukarıya sıcak sular meydane gelir

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız