anlatımda konu ve tema nedir ?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

arkadaşlar çok aradım ama bulamadım dil ve anlatım ödevi anlatımda konu ve temayı açıklamam lazım yardımlarınız için teşekkürler...

Bu soru için toplam 9 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

9 Cevap

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

Konu

Her yapıtın bir temeli her fikrin bir dayanağı varsa, her yazınında mutlaka bir konusu vardır. Yazı yazmaya karar veren kişi için, her varlık, her olay, her düşünce, her mesele kısacası her şey kompozisyon konusu olabilir. Üzerinde söz söylenilen, fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay, düşünce veya duruma denir.

Tema

Şiirde meydana getirilen duygu,düşünce ve hayale denir. Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.

Ana Fikir: Okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir. Yazarın, bir konuyu okuyucuya aktarma amacıyla yazmış olduğu yazının omurgasıdır.

Başlık: Yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır.Yazı başlığı okuyanların ilgisini çekmeli,onlara tesir etmelidir.Okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.

Tema ve Konu arasındaki ilişki:

Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak "konu" haline getirilir.

Tema daha genel, konu ise daha özel ve somuttur.

Konu, görmek ve izlemekle algılanabilirken; tema daha çok kavranılır.

Önemli: Anlatım türü(şiir, hikaye, fıkra,makale vd.), dil ve konu işlenecek temaya göre düzenlenir.

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

temanın sınırlandırılmış şekline konu denir. seviç temasının konusunun össyi kazanmak olması gibi..:) veya ayrılık temasının konusunun ölüm olması gibi. arasındaki fark budur..=)

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

konu:konuşmada,yazıda,eserde ele alınan düşünce,olay veya durumdur. tema:düşnce ya da görüştür.

Konu: En genel anlamda edebiyat eserlerinde ele alınan durum, duygu düşünce ve olaylardır. Söz ve yazıyla ifade edilebilecek her şey edebiyatın konusu olabilir. Sanat eserlerinin her türünde eyleme ve somut olaya dayanan olgular, bu sanat eserlerinin konusunu oluşturur. Bütün sanat eserlerinin bir konusu ve buna bağlı bir teması vardır. Çok sıradan bir konusu olan bir eserin, zengin çağrışımlara yol açan bir teması olabilir. Eserin içeriğini somutlaştırarak olabildiğince gözlenebilir bir duruma getirmek, konunun yardımıyla gerçekleşir. Edebî eseri değerli yapan konusu değildir. Aynı şekilde eserin konusunun nesneleri de eserin değerli sayılmasının nedeni olamaz. Konu ancak tema olarak ele alındıktan, yani özel bir yorum ve kavrama biçiminin ürünü olduktan sonra bir değer taşır Tema veya tem(İzlek): Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmasına karşılık, tema soyut özellikler gösterir. Bir eserin teması, onun konusu değildir. Konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır. Bir şeyin edebiyat eserine konu edilmesi için, bir yazar veya şairin o konuyu seçmiş olması yeterlidir. Oysa tema, edebî şahsiyetin sanatçı yönünün, yorumlama gücünün bir göstergesidir. Tema bütün sanat dallarının ortak terimlerinden biridir. Bir eserin değerini konusu değil teması belirler. Bunun gerçekleşmesi ise, temanın düşünce dokusu ve yorumlanışı ile ilgilidir. Bir eserin konusunun nasıl yorumlandığı sorusuna bulunan cevap, temanın belirlenmesinde ipucudur. Tema soyuttur ve soyutluğun derecesi edebî şahsiyetin özellikleriyle yakından ilgilidir. Tema, somut verilerle desteklendiği zaman eserin başarısı artar Bir edebî eser veya metin, birden fazla temadan meydana gelebilir. Fakat bunlardan biri veya birkaçı edebî eser veya metinde daha bir önem kazanmış olarak karşımıza çıkar. İkinci, üçüncü derecedeki temalar, asıl temayı besler, eseri zenginleştirir. Eserin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır. Bende başka biyerden buldum işallah işimize yarar

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

arkadaşlar yardımcı olur mu bilmem ama anlatımda konu dendiğinde özel tüm parçayı kapsar....tema ise soyut ve bir bölümü kapsıo hocamız yazdırdı

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

tema,kısaca ana düşüncedir asıl anlatılmak istenendir şiirde şairler şiirlerindeki tema yaşadıkları dönemden de izler taşır,bir şiirde birden fazla tema olabilir,en ağır basanı şiirin teması seçilir,tema şiire zenginlik katar,birden fazla olması durumunda daha zengin olur............

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

tema aynı zamanda;türkiye erozyonla mücadele ve ağaçlandırma vakfıdır.teme ayrıca bir sivil toplum örgütüdür ve ilk okul çağındaki herkes üye olabilir.bazı okullarda belli ücret toplanır fidan alınır.tema görevlileri ile ormana fidan dikmeye gidilir.bazende büyük miktarda yardım parası alınır.örneğin üyeler her yıl belli bir ücret oder orneğin 2 yıl temacı olmak için form alırsa her yılyaklaşık 38 ytl oder.ayrıca tema başka vakıflarla iş birliği yaparak kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır.orneğin ben bir temacıyım.ve 15 mayısta okulla beraber isteyenler maltepeye fidan dikmeye gidecek

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

tema konuyu kapsar bunu bi örnekle açıklarsak aşk konusuyla 2şiir düşünelim şairlerden biri aşkın gücünü diğeri aşkın zorluklarını anlatır

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

Konu:Her yapıtın bir temeli her fikrin bir dayanağı varsa ,her yazınında mutlaka bir konusu vardır.Yazı yazmaya karar veren kişi için ,her varlık,her olay,her düşünce,her mesele kısacası her şey kompozisyon konusu olabilir. Üzerinde söz söylenilen ,fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay ,düşünce veya duruma denir. Tema:Şiirde meydana getirilen duygu,düşünce ve hayale denir.Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.

Soru: anlatımda konu ve tema nedir ?

Anlatımda sınırlandırma: Anlatıcını tavrı ve amacı ,temanın sırlandırılmasında etkilidir.Yazar, soyut temaları kişi,zaman, ifade ,anlatım biçimi,mekan, bağlam gibi yollarla somut hale getirir.Yani anlatılan olay,kişiler ,zaman ve anlatılanlarla sınırlandırılır. Örnek: Anadolu'da dini-tasavvufi Türk Edebiyatı Anadolu'da dini-tasavvufi Türk Edebiyatının bellibaşlı mutasavvufları 13.YY'ın bellibaşlı mutasavvufları Yunus Emre Yunus Emre' nin şirlerinde hoşgörü

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız