batıdaki rönesans ile tanzimat hareketinin benzer yönleri nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Rönesans hareketleri ile Tanzimat hareketleri arasındaki benzerlikler?

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: batıdaki rönesans ile tanzimat hareketinin benzer yönleri nelerdir?

Batıdaki Rönesans hareketleri ile Tanzimat hareketinin benzer yönleri ve farklılıkları:

 • Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır.
 • Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır.

 • Rönesans hareketinde doğrudan halk muhatap alınmıştır.
 • Tanzimat'ta ise sadrazam ve pa­dişah tarafından halk dolaylı bir şekilde muhatap kabul edilmiştir.

 • Rönesans'ta yenilikler aydın kesimin yanı sıra sanatçıları koruyan varlıklı kişilerin çabalarıyla başlamıştır.
 • Tanzimat'ta ise "aydın kesim ve halk" etkili değil, sadrazam ve padişah etkili olmuştur.

 • Rönesans'ta pozitif bilimler ve sanat akımlarının hazırladığı farklı bir dünya algısı oluşmuştur.
 • Tanzimat'la da özgürlükler arttırılmış, eski dönemden farklı bir dünyaya kapı açılmıştır.


 • Rönesans'la birlikte büyük krallıkların iktidarlarında bir zayıflama hissedilir.
 • Tanzimat'la bir­likte de Padişah'ın yetkilerinde sınırlamaya gidilmiştir.


 • Rönesans'la birlikte insan merkeze alınarak onun özgürlüğüne, eşitliğine sanat eserlerinde pek çok vurgular yapılmıştır.
 • Tanzimat'la birlikte de Osmanlı Devletinde yaşayan bireylerin özgürlüğü ve eşitliğiyle ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız