hayvanların yaşam döngüsü

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

bir hayvanın yaşam döngsünü yazı ve resimle poster haline getirmem lazım bunun içinde sizin yardımınız gerek lütfen sorumu cevaplayın

Bu soru için toplam 6 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

6 Cevap

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

Doğada bulunan hayvanlar beslenme, çoğalma şekli, gelişim özellikleri ve yavru bakımı açısından farklılık gösterirler. Bu nedenle hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır. Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi (çoğalması) ve ölmesini içine alan süreye hayat döngüsü denir. Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar.

Hayvanlarda da üreme, insanlar gibi döllenme olayı sayesinde gerçekleşir. Hayvanlarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerini birleşmesine döllenme, döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir. Zigot oluştuktan sonra gelişerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur. Oluşan embriyoda gelişimini tamamlayarak yeni bir canlıyı oluşturur. Embriyonun büyüyerek gelişebilmesi için beslenmesi ve korunması gerekir. Bunun için embriyoya uygun bir ortam sağlanmalıdır.

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

kelebekin yaşam döngüsü yumurtalar tırtıl olur sonra gelişir sonra koza örer tırtıl kozadan çıkar regarek kelebek olur

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

Kurbağa yavruları yumurtadan çıktıklarında erişkin kurbağaya hiç benzemezler. Kurbağa yavruları su içinde yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkan kurbağa yavrusu,başkalaşım öncesinde,suda yaşamaya olanak sağlayan bazı özelliklere sahip uzun bir kuyruğu ve sudaki oksijeni almasına yardım eden yüzgeçleri vardır. Başkalaşımla birlikte kurbağanın yapısı değişerek karada yaşamaya uygun bir canlı haline gelir. Suda karaya geçişte kurbağanın kuyruğu kısalır,bacakları oluşmaya başlar ve akciğerleri gelişmeye başlar.

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

Yaşam döngüsü, bir canlının yumurta döllenmesinden ölüme kadar geçirdiği değişik aşamalar tarif eder.

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

Kelebekin yaşam döngüsü: ilk önce anne kelebek döllenmiş yumurtaları bırakır buna dış döllenme denir.Ve tırtıl yumurtadan çıkar sonra sonra belli bir müddet geliştikden sonra kendisine koza örer kozayı ördüğünde ilk süre için erken pupa çıkmaya az süre kaldığında ise geç pupa adı verilir.Sonra kelebek ortaya gelir buna Başkalaşım olayı(Yaşam Döngüsü) denir.

Soru: hayvanların yaşam döngüsü

kurbağalar yumurtadan çıktığında kurbalara benzemezler balık gibi gözükürlerde gözükmezlerde il başta yumurtadan çıktıklarındakuyrukları olmaz ama sonradan kuyruk çıkmaya başlar büyüdükçe kurbalara benzerler.bu site güzel bir site herkese tavsiye ederimm

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız