Mezopotamya neresidir, önemi nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 4 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

4 Cevap

Soru: Mezopotamya neresidir, önemi nedir?

Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alır. bugünkü Irak, Doğu Suriye, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve İran arasında paylaşılan bölgededir. Mezopotamya’nın Yunanca bir kelimedir ve “iki ırmak arasındaki ülke” anlamına gelir.

Önemi iki nehrin arasındaki bu toprakların çok verimli olması ve bununda uygurliklarin gelismesine imkan vermesindendir. Eskiçağ uygarlıklarının en gelişmiş medeniyetlerinin yer aldığı Mezopotamya, Ortadoğu’nun merkezinde yer alması nedeniyle her zaman çeşitli halklar tarafından göç aldı.

Bütün halkların karışması ile zengin bir uygarlığa beşiklik eden Mezopotamya’da birçok imparatorluk yer aldı.

Sümerlerden Akadlara, Babillerden Asurlulara kadar pek çok imparatorluğun egemen olduğu bu topraklardaki uygarlığa en büyük katkıyı Sümerliler yaptı.

Soru: Mezopotamya neresidir, önemi nedir?

Mezo:Orta

Potamos:Akarsular

Tarih çağlarından beri Fırat ve Dicle nehirlerinin arasına verilmiş isimdir.Büyük bir bölümü Irak sınırları içinde kalır.İran ve Lübnan'la ilgisi yoktur.Yeryüzünde tarım ve hayvancılın ilk yapıldığı yerler arasındadır.Dolaysıyla yerleşik hayat ve şehirleşmenin temeli burada atılmıştır. Tarih çağlarından beri burada savaşsız geçen 50 yıl olmamıştır. (YK)

Soru: Mezopotamya neresidir, önemi nedir?

Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır.

Soru: Mezopotamya neresidir, önemi nedir?

doğal sınırlar tarafından kapalı olmadiğı için tüm medeniyetlerin uğrak bir yeri olmuştur günümüze gelen çeşitli sanat eserleri vardır...(iran,ırak,lübnan arasında yer alır).

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız