dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

5 tane ortak özellik olursa yeter

Bu soru için toplam 5 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

5 Cevap

Soru: dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

1-)İkisininde ilkeleri vardır.

2-)Nesilden nesile aktarılabilir.

3-)Her ikiside toplumsaldır.

4-)İkisi birbirini tamamlar ve ikisi ayrılmaz bir bütündür.

5-)İkiside geliştirilebilir.

Soru: dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

nesilden nesile aktarılabilir

Soru: dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

Dil ve kültürün ortak özellikleri:

 • Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.

 • Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

 • Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

 • Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

 • Soru: dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

  Dil ve kültürün ortak özellikleri:

 • Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.

 • Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

 • Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

 • Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

 • Soru: dil ile kültürün ortak özellikleri nelerdir?

 • dil ve kültür birbirini tamamlar
 • birbirini olumlu etkiler
 • dil ve kültür milletin simgesi olarak tanımlanır

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız