ipek böceği başkalaşım geçirir mi???

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

başkalaşım

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: ipek böceği başkalaşım geçirir mi???

İpek Böceğinin Gelişim Dönemleri (Başkalaşım Evreleri) :

- İpek böceği salgıladığı yapışkan bir maddeyle (iplikle) yumurtalarını birbirine

bağlayarak etrafa dağılmalarını önler.

- Tırtıl, yumurtaların gelişebilmesi için salgıladıkları iplikle kendilerine koza örmeye başlarlar. (Tırtıl bunu 3 – 4 günde örer).

- Yumurta olgunlaşınca tırtıl oluşur.

- Tırtılın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.

- Pupa dönemi sonunda koza yırtılır ve kelebek oluşur.

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız