hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 5 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

5 Cevap

Soru: hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

Her iki metninde ortak özelliği; insana özgü bi kurmacayla yorumlanırlar. Bir olay örgüsünde birleşirler. Bir araya gelen kişi, zaman ve mekan yardımıyla insana özgü bir gerçeklik somutlaştırılır.

- İki metin arasındaki fark ise; anlatmaya bağlı metinde gerçekleşmiş ya da gerçekleşen bir olay olduğu gibi anlatılmaz. Yaşadığımız dünyada görülen varlık, eşya, insan ve olaylardanhareketle yeni bir evren anlatılmaktadır.

Soru: hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

anlatmaya bağlı metinler:okuyarak anlayabileceğimiz metinlerdir.

metinlerde parantez içi açıklamalar kullanılmaz.(saf diyaloglar yoktur)

sahnede sergilenmek için yazılmamıştır.

göstermeye bağlı metinler ise:hep diyaloglardan oluşur.

metinde parantez içi bilgiler verilir

görmeye hitap eder

Soru: hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

Anlatma esasına bağlı edebî metinler, yaşadığımız dünyada gerçekleşmiş veya gerçekleşen bir olayı görüşü olduğu gibi anlatmazlar. Sanatçı dış dünyadan aldığı gerçekliği, kendi duygusu, iç dünyası, yaşadığı dönemin özellikleriyle ve düşünceleriyle yoğurur; yaptığı seçimi okuyucunun hizmetine sunar. Bunu yaparken anlatacağını bir olay çevresinde ve bir anlatıcı ile oluşturur. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yaşadığımız dünyadan hareketle yeni bir kurmaca evren anlatılmaktadır. Amaç da okuyucuda estetik yaşantı uyandırmaktır.

Masal ve destandaki olağanüstülükleri ve farklı egzotik mekânları, halk hikâyelerindeki duygusallığı, mesnevînin sanatlı ve hayal ürünü anlatım tekniğini, roman, hikâye ve manzum hikâyenin insanı yorumlayan değerlendiren ve betimleyen anlatımını sahnede canlandırmak imkânsızdır.

Göstermeye bağlı edebî metinlerde kurmaca olay veya olay örgüsünü bir sahne düzeninde topluluk önünde canlandırmak esastır.

Soru: hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

ortak özellikleri :kurmacadırlar.

olay örgüsü aynıdır.

amaçları estetik duygusu oluşturmaktır.

farkları: anlamaya bağlı metinler:her kesin anlaya bileceği metinlerdir.

gerçekleşmiş yada gerçeğe dönük bir olay vardır.

göstermeye bağlı metinler:belirlenmiş konuşmalar vardır .

eğlencelidirler .

izlerken veya okurken ders alabileceğimiz türdedirler.

  • eğer bi şeyi isteyerek yapmıyorsak ondan asla ama asla faydalanamayız
  • dünya daki her olay yada başka şeylerden ders almalı ve kütü şeylere doğru yol ammamalıyız
  • Soru: hareketele anlatmaya ve gostermeye bağlı metinlerin ortak ve farklı yonleri

    Diyaloglara, hikaye ve romanlarda sadece olay kahramanlarının konuşmaları sırasında yer verilirken tiyatroda bütün metin diyaloglardan oluşur. Anlatmaya bağlı edebî metinler olay örgüsü çevresinde bütünleşirken tiyatroda olay örgüsünün yerini perde veya sahne alır. Her perdede olay örgüsünü oluşturan kişiler, zaman ve dekor değişir.

    Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız