cumhuriyet yönetimi ulusumuza neler kazandırmıştır

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

performans ödevi

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: cumhuriyet yönetimi ulusumuza neler kazandırmıştır

Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları ve gelen yenilikler

 • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

 • 1924 Anayasası ilan edildi.

 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.

 • Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.

 • Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.

 • Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.

 • Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

 • Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.

 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.

 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

 • İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.

 • İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.

 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.

 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.

 • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.

 • Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla tekrar eğitim hayatına başlamıştır.

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız