coğrafya ve harita ile ilgili çalışma yapan türk bilim adamları

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: coğrafya ve harita ile ilgili çalışma yapan türk bilim adamları

Müslüman Coğrafyacılar:

İbn Havkal

El-İdrisi

Belhi

Mesudi

İbn Battuta

Ali bin Abdurrahman

Mirim Çelebi

Yahya bin Meh-medü'l-Gaffari

Piri Reis

Seydî Ali Reis

Kâtip Çelebi

İbrahim Mütteferrika

Mehmed Enveri

Sami Paşazade Abdülhalim

Hamdi Bey

Ahmed Cevad Paşa

Esad Hüseyin

Hasan Fehmi

Binbaşı Hüseyin

Şemseddin Sami

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız