tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal,siyasi,kültürel yapı

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal,siyasi,kültürel yapı

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

ŞİNASİ (1826-1871)

 • Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.

 • Asıl adı İbrahim'dir.

 • İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

 • Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.

 • İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.

 • İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ

 • İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL

 • Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)

  Tercüme i Manzume (Çeviriler)

  Müntehabat -ı Eşar(şiirleri)

  Divan-ı Şinasi

  Tasvir i Efkâr

  NAMIK KEMAL (1840-1888)

 • Vatan şairimizdir.

 • Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

 • Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.

 • Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.

 • Romantizmin etkisindedir.

 • Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ

  İlk edebi romanımız ;İNTİBAH

  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah

  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa'ya karşı)

  İrfan Paşa'ya Mektup, Takip

  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

  ZİYA PAŞA (1825-1880)

 • İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan "Harabat"eserini yazmıştır.

 • Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten "Şiir ve İnşa"adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.

 • Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.

 • Terkib-i bent, terci i bent'leri meşhurdur.

 • Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

 • Eserleri: Zafername, Harabat, Eş'ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

  AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

 • Halk için roman geleneğini benimsemiştir.

 • Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.

 • İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :"Letaif-i Rivayet"i yazmıştır.

 • Romantizmden etkilenmiştir.

 • Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.

  ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850-1904 )

 • Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.

 • İlk romanımız olan: Taaşşuk -u Talat ve Fitnat adlı eseri yazmıştır.

 • Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.

 • Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam'ı yazmıştır.

  AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)

 • Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.

 • Bursa'da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.

 • Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere'den çeviriler yapmıştır.

 • İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.

 • Soru: tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal,siyasi,kültürel yapı

  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

  ŞİNASİ (1826-1871)

 • Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.

 • Asıl adı İbrahim'dir.

 • İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

 • Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.

 • İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.

 • İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ

 • İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL

 • Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)

  Tercüme i Manzume (Çeviriler)

  Müntehabat -ı Eşar(şiirleri)

  Divan-ı Şinasi

  Tasvir i Efkâr

  NAMIK KEMAL (1840-1888)

 • Vatan şairimizdir.

 • Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

 • Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.

 • Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.

 • Romantizmin etkisindedir.

 • Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ

  İlk edebi romanımız ;İNTİBAH

  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah

  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa'ya karşı)

  İrfan Paşa'ya Mektup, Takip

  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

  ZİYA PAŞA (1825-1880)

 • İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan "Harabat"eserini yazmıştır.

 • Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten "Şiir ve İnşa"adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.

 • Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.

 • Terkib-i bent, terci i bent'leri meşhurdur.

 • Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

 • Eserleri: Zafername, Harabat, Eş'ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

  AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

 • Halk için roman geleneğini benimsemiştir.

 • Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.

 • İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :"Letaif-i Rivayet"i yazmıştır.

 • Romantizmden etkilenmiştir.

 • Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.

  ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850-1904 )

 • Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.

 • İlk romanımız olan: Taaşşuk -u Talat ve Fitnat adlı eseri yazmıştır.

 • Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.

 • Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam'ı yazmıştır.

  AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)

 • Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.

 • Bursa'da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.

 • Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere'den çeviriler yapmıştır.

 • İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız