anlatımda tema ve konu nedir? arasındaki fark ve benzerlikler nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: anlatımda tema ve konu nedir? arasındaki fark ve benzerlikler nedir?

Konu

Her yapıtın bir temeli her fikrin bir dayanağı varsa, her yazınında mutlaka bir konusu vardır. Yazı yazmaya karar veren kişi için, her varlık, her olay, her düşünce, her mesele kısacası her şey kompozisyon konusu olabilir. Üzerinde söz söylenilen, fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay, düşünce veya duruma denir.

Tema

Şiirde meydana getirilen duygu,düşünce ve hayale denir. Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.

  • Ana Fikir: Okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir. Yazarın, bir konuyu okuyucuya aktarma amacıyla yazmış olduğu yazının omurgasıdır.

  • Başlık: Yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır.Yazı başlığı okuyanların ilgisini çekmeli,onlara tesir etmelidir.Okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.

    Tema ve Konu arasındaki ilişki:

  • Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak "konu" haline getirilir.

  • Tema daha genel, konu ise daha özel ve somuttur.

  • Konu, görmek ve izlemekle algılanabilirken; tema daha çok kavranılır.

    Önemli: Anlatım türü(şiir, hikaye, fıkra,makale vd.), dil ve konu işlenecek temaya göre düzenlenir.

  • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız