göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

lutfen yardım edın arkadaslar

Bu soru için toplam 12 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

12 Cevap

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

1. Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü fiil bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.

2. Doğal gösterge: Doğal güzellikler, yaprakların sararması gibi durumlar doğal göstergelerdir.

3. Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

Göstergeler üçe ayrılır: sosyal gösterge

dil göstergesi

doğal gösterge

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

göstergeler 3'e ayrılır: sosyal gösterge,dil göstergesi ve doğal gösterge.sosyal gösterge=Bir toplumdaki değişimin belli ölçütlere göre ölçülebilen yönlerini ifade eden rakamsal değerler veya oranlar o toplumun sosyal göstergesidir. örn:okuma yazma oranı,Türkiye'de cep telefonu kullanan orası vs...; dil göstergesi=Dil göstergesi, bir sembol değildir. Sembolde gösteren ile gösterilen arasında tabii ve nedenli bir ilişki vardır. Dil göstergesi ise nedensizdir. Türkçede kelimeler ve fiil çekim ekleri dil göstergesidirler. örn:kalem,kitap,mi,mu,mü vs...;doğal gösterge=doğal olaylar ve doğal güzellikler gibi durumlar. örn:yaprakların sararması, ülkelerin güsellikleri vs...

İŞİNİSE YARADIIMIII BİLMİORM AMA YARADYSA NE MUDLU HADEE KOLAY GLSN =)

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

Göstergeler 3'e ayrılır sosyal gösterge, dil göstergesi ve doğal göstergedir jnm ..

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

peki bu doğal göstergenin anlamı ne ?? :S

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

Doğal gösterge: Dumanın ateşi belirtmesi.Bulut, yağmurun göstergesi

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

Göstergeler sosyal gösterge, dil göstergesi ve doğal gösterge olmak üzere üçe ayrılır.

Bir toplumdaki büyüme oranı, suç oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, okuma yazma oranı, kadın ve erkeklerin ortalama ömürü, kişi başına düşen gelir, gazete, kitap, cep telefonu, bilgisayar, internet kullanım oranları gibi belirli ölçütlere göre ölçülebilen oranlar o toplumun sosyal göstergeleridir.

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

soyal gösterge bir toplumdaki değişimin nesnel ölçüye göre ölçebilen yönlerini ifade eden rakamsal değerler

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

gostergeler 3 e ayrılır 1_Dogal Gosterge 2_Sosyal Gösterge 3_Dıl Gosterge

Soru: göstergeler kaca ayrılır sosyal gosterge nedir

ağaçların sonbaharda yapraklarını dökmesi, havaların ısınması doğal göstergedir

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız