toplumda iyi bir vatandaş nasıl olmalı

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

maddeler halınde

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: toplumda iyi bir vatandaş nasıl olmalı

Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

 • Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

 • Yasalara titizlikle uymak.

 • Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak şiddetten yana değil barıştan yana olmak.

 • Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

  Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

 • Seçme ve seçilme hakkı

 • Vergi vermek

 • Askerlik yapmak

 • Kanun ve kurallara saygılı olmak

  Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

  1.Yönetim dürüst bilgili çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

 • Devlet ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni dışta bağımsızlığı koruyamaz.

 • Ülke bütünlüğü bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

 • Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.

  Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil duygu ülkü tarih kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız