anlatmaya bağlı metinler ile göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri ve farklar

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: anlatmaya bağlı metinler ile göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri ve farklar

1- Her ikisinde de edebi dil kullanılır.

2- Göstermeye bağlı edebi metinlerde kısa, anlatmaya bağlı edebi metinlerde uzun cümleler daha çok tercih edilir.

3- Göstermeye bağlı edebi metinlerde betimlemeler daha sık ve ayrıntılı kullanılır.

4- Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.

5- Her ikisinde de yer, zaman, kişiler vardır.

Farklı Yönelri ise

Anlatmaya bağlı metinler;

-Okuyarak anlayabileceğimiz metinlerdir.-Metinlerde parantez içi açıklamalar kullanılmaz.(saf diyaloglar yoktur)

-Sahnede sergilenmek için yazılmamıştır.

Göstermeye bağlı metinler ise:hep diyaloglardan oluşur.

-Metinde parantez içi bilgiler verilir

-Görmeye hitap eder

Soru: anlatmaya bağlı metinler ile göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri ve farklar

tam istediğim gibi kısa ve net bi şekilde saolun tşkrler

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız