tor topoğrafyası nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: tor topoğrafyası nedir?

Tor:Bir coğrafya terimi: Çok miktarda mağmanın yerkabuğunun içinde katılaşması sonucu batolit denilen çok büyük derinlik kayaçları oluşur. üstteki kayaçların aşınması sonucu genellikle granitten oluşan batolitler yüzeye çıkar. batolitin yüzeye çıkan kısımına tor denir.

Soru: tor topoğrafyası nedir?

fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Bu şekilde granit bloklarından oluşan topoğrofyaya tor toporofyası denir

Soru: tor topoğrafyası nedir?

kütle halindeki granitler,fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür.granitlerin ayrışma sonucu yer yer birbiri üzerinde irili ufaklı ve köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topoğrafya şekli meydana gelir.buna tor topoğrafyası denir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız