serveti fünun döneminde öğretici metinlerin yapı,tema,dil ve anlatım özellikleri nelerdir?:)

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: serveti fünun döneminde öğretici metinlerin yapı,tema,dil ve anlatım özellikleri nelerdir?:)

Servet-i Fünun Döneminde Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri şu şekildedir:

-Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinlerinde bireysel ve edebi konular işlenmiştir.

-Servet-i Fünûn öneminde edebi tenkit daha çok kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme ve Serveti Fünun edebiyatının tanıtılması önlerinde yoğunlaşmıştır.

-Eserlerin dili ağırdır.

-Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinler edebî tenkit ve anı türünde yoğunlaşır.

-Gezi yazısı, mizah, hiciv ve fıkra türünde de eserler verilmiştir.

-Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Şuayp, Hüseyin Suat Yalçın öğretici metin alanında eser veren sanatçılardır.

- Servet-i Fünun döneminde üretilen eserlerde halkın sorunlarından uzaktır.

- Bu dönemde edebiyat tarihi ve felsefe alanında hiçbir çalışma yoktur.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız