SORUMLU (türkçe) anlamı
1. Ãœstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan
2. sorumluluk taşıyan (kimse)
3. mesul:
Ailede başkan odur
4. kararları o alır
hepimizin geleceğinin sorumlusu ve güvencesi odur.- H. Taner.
SORUMLU (türkçe) anlamı
5. üstüne aldığı ya da yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan
6. sorumluluk taşıyan (kimse)
7. mesul
SORUMLU (türkçe) ingilizcesi
1. adj. responsible
2. accountable
3. answerable
4. liable
5. amenable
6. blameworthy
7. in charge of
8. ex cathedra
9. managingn. curator
10. keepersuff. keeper,
SORUMLU (türkçe) fransızcası
1. responsable
2. coupable de
SORUMLU (türkçe) almancası
1. adj. federführend
2. haftbar
3. verantwortlich
4. verantwortungsvoll

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sorumlu Müdür

  Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu müdür), periyodu ne olursa olsun, Türkiye`de yayınlanan gazete ve dergilerin sorumluluğunu taşıyan ve bu görevi üstlenmek için, yaş, öğretim durumu ve sabıkasızlık yönünden belirli şartlara sahip olması gereken kişidir. Basın Kanunu gereğince ...

  Curia

  Curia, Roma'nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir Mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile igili meselelerini tartıştıkları yer. Etimolojik olarak Eski Latince ...

  Dagon

  Dagon, hububat ve tarımdan sorumlu bir kuzeybatı Sami tanrısıdır. Ön-Amoritler, Ebla ve Ugarit şehrinin sakinleri tarafından tapınılmıştır. Eski Filistin halkının panteonunun en önemli üyelerinden biri ve belki de başlarıydı.

  Decemviri

  Decemviri (tekil decemvir), Roma Cumhuriyeti'nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim.

  Dux

  Dux, (çoğul: duces) Latince lider ya da önder anlamına gelir (ducere, 'Liderlik etmek ya da yol göstermek' fiilinden) ve bir askeri birliğe komuta eden anlamında kullanılır.

  Emir

  Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...