Sosyalist

Sosyalist

Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

SOSYALIST (türkçe) anlamı

1. sosyalizmle ilgili olan.
2. sosyalizm yanlısı
toplumcu: sosyalist parti .

SOSYALIST (türkçe) anlamı

3. Sosyalizm yanlısı
4. toplumcu
5.

SOSYALIST (türkçe) ingilizcesi

1. adj. socialist
2. socialistic
3. n. socialist,

SOSYALIST (türkçe) fransızcası

1. socialiste

SOSYALIST (türkçe) almancası

1. n. Sozialist
Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

Bu bağlamda, Marksizme dayanan ve anayasasında, iktidarı işçi sınıf mm egemen­liği olarak tanımlayan devlet modeline, işçi sınıfı ve onunla ittifak halinde olan yoksul köylülerden başka hiçbir sınıfa iktidar hakkı tanımayan siyasi iktidar yolunun tüm diğer sınıflara ve bu sınıfların partilerine kapatıl­dığı, demokratik olmayan devlet modeline sosyalist devlet adı verilir.

Yine, Marksist sosyalizmin, sanat için sanat görüşüne karşı çıkarak, toplum için sanat görüşünü ön plana çıkartan estetik te­orisine, sanat ve edebiyatın toplumsal ger­çekliğe yönelmesi ve toplumdaki devrimci gelişmeleri toplumsal gelişmenin itici gücü olan işçi sınıfının durumunu ve rolünü, sos­yalist düşüncelerin üstünlüğünü ve zaferini anlatması gerektiğini dile sanat anlayışına sosyalist gerçeklik denir.
Önceki Paylaşımlar