sosyolog

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.

SOSYOLOG (türkçe) anlamı
1. Toplum bilimci.
SOSYOLOG (türkçe) anlamı
2. toplumbilim uzmanı
3. toplumbilimci
4. içtimaiyatçı.
SOSYOLOG (türkçe) ingilizcesi
1. n. sociologist,
SOSYOLOG (türkçe) fransızcası
1. sociologue [le]
SOSYOLOG (türkçe) almancası
1. n. Soziologe
sosyolog ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Toplum bilimi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sosyolog

  Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.

  Mehmet Yüksel (Sosyolog)

  Mehmet Yüksel (1958, Gaziantep), sosyoloji profesörü, hukukçu ve iletişimbilimci.

  Din

  Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

  Wright

  wright is an archaic English term for a craftsman or builder (e.g. a shipwright is a person who builds ships) and a common English family name.-->

  Insan

  İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, ...

  Sosyoloji

  Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt ...

  Toplum Bilimci

  Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.

  Dublin

  Dublin, İrlanda’nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ülkenin doğu kıyısının ortasında, Liffey nehrinin ağzında yer almaktadır. Viking yerleşimlerinin merkezi olarak kurulan şehir, Orta Çağ’dan beri İrlanda’nın başkentidir.

  Tarde

  Tarde, Fransız yazarıdır. Fikirleri, sosyal davranışın tanımlanmasında bazı sosyolog ve sosyal psikologlara esin kaynağı olmuştur. Tarde(1843-19049), "Toplum taklittir" diyerek insanların kişisel farklılıklarına rağmen nasıl olupta benzer davranışlar göstererek bir ...

  Theodor Adorno

  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (d. 1903 - ö. 1969) Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör.

  Gabriel Tarde

  Jean-Gabriel De Tarde (12 Mart 1843 Dordogne eyaleti, Fransa – 13 Mayıs 1904 Paris), Fransız yazarıdır. Fikirleri, sosyal davranışın tanımlanmasında bazı sosyolog ve sosyal psikologlara esin kaynağı olmuştur.

  Çatışma Teorisi

  Toplumu meydana getiren grup ya da öbekler arasındaki rekabete dayalı çıkar çelişkisini temele alan, çatışma­nın toplumsal gelişme için önemli bir işlev yerine getirdiğini dile getiren teori.

  Eleştirel Teori

  Yirminci yüzyıl düşüncesinde, Frankfurt Okuluyla birleştirilen toplumsal analiz tarzı.