Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

SOYUT (türkçe) anlamı
1. soyutlama ile elde edilen
2. varlığı ancak eşyada gerçekleşen
3. mücerret
4. abstre
5. somut karşıtı.
6. anlaşılması
kavranılması güç.
SOYUT (türkçe) anlamı
7. 1 . Soyutlama ile elde edilen
8. varlığı duyularla algılanamayan
9. mücerret
10. somut karşıtı
11. abstre
12. En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi.- H. Taner.
13. 2 . mecazAnlaşılması
14. kavranılması güç.
SOYUT (türkçe) ingilizcesi
1. adj. abstract
2. intangible
3. discrete
4. notional
5. transcendental,
SOYUT (türkçe) fransızcası
1. abstrait/e
SOYUT (türkçe) almancası
1. adj. abstrakt
2. begrifflich
3. gegenstandslos

Soyut hakkında bilgiler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki soyut maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Soyut Ad

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen ...

Soyut Isim

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen ...

Soyut Ekspresyonizm

Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm), veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan, ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut ...

Soyut Cebir

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır. Bazı yazarlar günümüzde, "soyut cebir" yerine "cebir" terimini kullanmaktadır.

Soyut Resim

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.

Soyut Sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır.

Soyut Yapı

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve ilişkiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilişim bilimi ve matematikte incelenir.

Model (Soyut)

Bir soyut model (veya kavramsal model), değişken bir takımın veya aralarındaki niceliksel veya mantıksal ilişkinin bir takımı ve değişken bir takım ile birşeyi sunan zihinde oluşturulan kavram. Modellerin içindeki bina edilmiş duyumların bilimsel teroilerin önemli parçası ve ...

Soyut Makine

Soyut makine veya soyut bilgisayar, özdevinirler kuramında kullanılan kuramsal bir bilgisayar donanım ve yazılım sistemidir. Hesaplama kuramında soyut makineler algoritma çözümlemesi gibi alanlardaki düşünce deneylerinde kullanılırlar. Soyut bir makine genelde girdileri, ...

Soyut Matematik

Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. Bilimsel çevrelerde 18. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bir yer edinen soyut matematik; seyir, gökbilim, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarının gereksinimlerine koşut bir gelişim çizgisi ...

Soyut (dergi)

Aylık edebiyat dergisi. Mayıs 1965`den Eylül 1977`ye kadar yayınlandı. Halil İbrahim Bahar sahibi idi. Gazete boyutunda çıktı, sonra küçük boyda yayınlandı.

Yığın (soyut Veri Türü)

yığın son giren ilk çıkar (LIFO - Last In First Out) prensibine sahip veri yapısıdır. Günümüz bilgisayar dizgelerinin tümünde fazlaca kullanılır.