çağ sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük çağ anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
çağ; zaman parçası, vakit; tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş; bir şeyin uygun, elverişli zamanı.
kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, devir; bir katmanın oluştuğu süre.
Türkçe - Türkçe sözlük çağ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
çağ; 1 . zaman dilimi, vakit.
2 . hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş:
yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.- r. h. karay.
3 . kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir:
dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.- f. r. atay.
4 . tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun:
İlk çağ. orta çağ. yakın çağ. yeni çağ.-
5 . mecazibir şeyin uygun, elverişli zamanı:
kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir.- s. f. abasıyanık.
6 . jeolojibir katmanın oluştuğu süre.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
çağ açmak , çağ atlamak , çağı geçmek , çağın gerisinde kalmak , çağını aşmak , çağı yakalamak