çocuk sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük çocuk anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
çocuk; küçük yaştaki oğlan ya da kız; genç erkek.
soy bakımından oğul ya da kız, evlat; genç, toy, yeniyetme.
bebeklik çağıyla erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan; büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse.
Türkçe - Türkçe sözlük çocuk anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
çocuk; 1 . küçük yaştaki oğlan veya kız:
çocuğun bir sütninesi vardı.- r. h. karay.
2 . soy bakımından oğul veya kız, evlat:
anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış.- b. r. eyuboğlu.
3 . bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak:
çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti.- b. r. eyuboğlu.
4 . genç erkek.
5 . mecazibüyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecazibüyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse:
otuz yaşında ama hâlâ çocuk.-
7 . mecazibelli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
çocuğu olmak