ülfet sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük ülfet anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ülfet; alışma.
tanışma, görüşme.
dostluk, ahbaplık.
Türkçe - Türkçe sözlük ülfet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ülfet; (arapça) 1. alışma, kaynaşma. 2. görüşme, konuşma. 3. dostluk, arkadaşlık. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Osmanlıca - Türkçe sözlük ülfet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ülfet; alışma, alışkanlık. birisiyle münasebette bulunmak. ünsiyet. ahbablık, dostluk. huy etme. görüşme, konuşma.(İnsanları fikren dalâlete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telâkki etmeleridir. yâni me'lufları olan şeyleri kendilerince mâlum bilirler. hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. halbuki ülfetlerinden dolayı mâlum zannettikleri o âdi şeyler birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet sâikasiyle onları teemmüle, dikkate almıyorlar; ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyâleye im'an-ı nazar edebilsinler. bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sâir garip halâtına bakmıyarak yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuâatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle mâlik-ül bihâr olan allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir.İ'lem eyyühel-aziz! İnsanların arza âit mâlumat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. hakikate bakılırsa zannettikleri ilim, cehildir. bu sırra binaendir ki, kur'an, âyetleriyle insanların nazarını me'lufatları olan şeylere çeviriyor. âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. o ülfetin altındaki havârik-ul-âdât mu'cizeleri o âdiyat içerisinde gösterir. m.n.) (bak: tefekkür)
Türkçe - İngilizce sözlük ülfet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
ülfet; 1. familiarity, acquaintance, experience. 2. (social) dealings, relations, intercourse. 3. friendship. –– etmek /la/ 1. to become familiar with, gain an experience of. 2. to have dealings with. 3. to be friends with.Yorumlar - Lütfen konu (ülfet) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.