acı sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük acı anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
acı; 1 . bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı:
acıyı sever.-
2 . sıfattadı bu nitelikte olan:
acı kahvesini yudumluyordu.- t. buğra.
3 . herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ıstırap:
omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi.- p. safa.
4 . mecaziölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem:
İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir.- y. z. ortaç.
5 . sıfatçarpıcı, göz alıcı (renk):
sıcak iklimlerde bu mevsim tek renktedir, sadece acı yeşildir.- r. h. karay.
6 . sıfat, mecazikeskin, hoşa gitmeyen, şiddetli:
acı poyraz kuvvetle esiyordu.- o. kemal.
7 . sıfat, mecazikırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı:
acı söz insanı dininden çıkarır.- atasözü.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
acı çekmek (veya duymak)