adalet sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük adalet anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
adalet; hak ve hukuka uygunluk, doğruluk, türe. türeyi uygulayan, yerine getiren devlet örgütleri. herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.
Türkçe - Türkçe sözlük adalet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
adalet; (arapça) kadın ismi/erkek ismi - 1. hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. haksızlıktan uzaklaşma. 3. düzenli ve dengeli davranma. 4. hakkaniyet.
Osmanlıca - Türkçe sözlük adalet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
adalet; zulüm etmemek. herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. mahkeme. hak kanunlarına uygunluk. haksızları terbiye etmek. İnsaf. mâdelet. dâd. cenab-ı hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. suçluya allah'ın emrini icra etmek.(adâlet iki şıktır. biri mübet, diğeri menfidir. müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle fâtır-ı zülcelâl'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. demek adâletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki: haksızları terbiye etmektir. yâni, haksızların hakkını, tâzib ve tecziye ile veriyor. şu şık ise; çendan tamamiyle şu dünyada tezahür etmiyor. fakat, o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. ezcümle: kavm-i âd ve semud'dan tut, tâ şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyâne-i ta'zib, gayet âli bir adâletin hükümran olduğunu hads-i kat'i ile gösteriyor. s.) (bak: fâtih sultan mehmed)
Türkçe - İngilizce sözlük adalet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
adalet; n. justice, equity, fairness, equitableness
Türkçe - Almanca sözlük adalet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
adalet; n. gerechtigkeit, rechtssprechung
Türkçe - Fransızca sözlük adalet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
adalet; justice [la], droit [le], équité [la]Yorumlar - Lütfen konu (adalet) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.