bölük sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük bölük anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
bölük; 1 . bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım:
bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim.- b. felek.
2 . saç örgüsü.
3 . hizip.
4 . askerliktakımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik:
şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş.- y. k. karaosmanoğlu.
5 . matematikon kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı:
birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü.-
Türkçe - Türkçe sözlük bölük anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
bölük; bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım; takımlardan oluşan, üçü ya da dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. saç örgüsü; on kuralına göre yazılan bir tamsayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı. hizip.
Türkçe - İngilizce sözlük bölük anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
bölük; n. troop, squad, company, basic military unit
Türkçe - Almanca sözlük bölük anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
bölük; n. kompanie
Türkçe - Fransızca sözlük bölük anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
bölük; classe [la], troupe [la], compagnie [la]Yorumlar - Lütfen konu (bölük) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.