belkıs sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük belkıs anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
belkıs; (arapça) kadın ismi - müslümanların seba melikesine verdikleri isim. - güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken hz. süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. fakat hz. süleymanla arasında geçen olaylar neml s
Osmanlıca - Türkçe sözlük belkıs anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
belkıs; süleyman (a.s.) zamanında, yemen'de sebe şehrinde hükümet süren himyerîlerden bir melikedir. süleyman (a.s.) bunu filistin'e çağırdı, geldi ve iman etti. (bak: taht-ı belkıs)(hz. süleyman (a.s.) taht-ı belkısı yanına celb etmek için, vezirlerinden bir âlim-i ilm-i celb dedi: gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim olan hâdise-i harikaya delalet eden şu âyet $ ilââhir... İşaret ediyor ki: uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sûreten ihzar etmek mümkündür. hem vâki'dir ki; risaletiyle berâber saltanatla müşerref olan hz. süleyman (a.s.) hem mâsumiyetine, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek, bir mu'cize sûretinde cenab-ı hak ihsan etmiştir. demek cenab-ı hakk'a itimad edip süleyman'ın (a.s.) lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadiyle cenab-ı hak'tan istese ve kavanin-i âdetine ve inayetine tevfik-i hareket etse; ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. demek taht-ı belkıs yemen'de iken şam'da aynıyla veyahud sûretiyle hâzır olmuştur, görülmüştür. elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, celb-i sûrete ve savta haşmetli bir sûrette işaret ediyor. s.)Yorumlar - Lütfen konu (belkıs) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.