bilgi sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük bilgi anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
bilgi; öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
genel olarak ve ilksezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat; insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad, malumat.
bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, malumat, vukuf.
Türkçe - Türkçe sözlük bilgi anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
bilgi; 1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf:
babası, önce ona, mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti.- h. e. adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefegenel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
5 . bilim:
doğa bilgisi.-
6 . bilişimkurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
bilgi edinmek