celal sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük celal anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
celal; büyüklük, ululuk.
öfke, kızgınlık.
Türkçe - Türkçe sözlük celal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
celal; (arapça) erkek ismi 1. büyüklük, ululuk azamet. 2. hiddet, öfke. 3. allah'ın kahhar, cebbar, mütekebbir gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. kur'an'da rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. zül celali; celal sahibi allah.
Osmanlıca - Türkçe sözlük celal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
celal; (celâlet) nihâyet derecede büyüklük. azamet. hiddetlilik, hışım. * İlm-i kelâm'da: cenâb-ı hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, cenâb-ı hakk'ın nev'deki tecellisi. cenâb-ı hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idrâk edilmekten celil olduğundan celâl denir.(arkadaş! cenâb-ı hakk'ın sıfât-ı ezeliyye âleminde biri celâlî, diğeri cemâlî iki türlü tecellisi vardır. celâl ile cemâlin sıfât-ı ef'âl âleminde tecellisinden; lütuf ve kahr, hüsün ve heybet tezâhür eder. ef'âl âlemine tecelli edince; tahliye $ ile tahliye $ (tezyin ile tenzih) doğar. asar ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba' edince; lütuf, cennet ve nur olarak; kahr da, cehennem ve nâr olarak tecelli eder. sonra âlem-i zikre inikâs edince; biri hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, kelâmın emir ve nehye taksimine sebep olur. sonra âlem-i irşada intikal edince; irşadı tergib ve terhib, tebşir ve inzâra taksim eder. sonra vicdana tecelli edince, recâ ve havf husule gelir. sonra irşâdın iktizâsındandır ki, havf ile recâ arasındaki muvâzene devamla muhafaza edilsin ki, recâ ile doğru yollara sülûk edilsin, havf ile de eğri yollara gidilmesin. ne allah'ın (c.c.) rahmetinden me'yus, ne de azabından emin olunsun. İ.İ.)
Türkçe - İngilizce sözlük celal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
celal; robber, bandit
Türkçe - Almanca sözlük celal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
celal; n. größe, erhabenheit, macht, zorn, wutYorumlar - Lütfen konu (celal) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.