coğrafya sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük coğrafya anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
coğrafya; yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal gerçekliklerin tümü.
Türkçe - Türkçe sözlük coğrafya anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
coğrafya; 1 . yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
2 . bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü:
süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da, hüviyetini de değiştirdi.- a. ş. hisar.
Osmanlıca - Türkçe sözlük coğrafya anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
coğrafya; yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. bölümlerinden olan fizikî coğrafyada: karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî coğrafyada: toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;siyasî coğrafyada: irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.bunlardan başka; hayvanat, nebâtât, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alâkalı coğrafya kolları da vardır.
Türkçe - İngilizce sözlük coğrafya anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
coğrafya; n. geography
Türkçe - Almanca sözlük coğrafya anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
coğrafya; n. erdkunde, geografie, geographie
Türkçe - Fransızca sözlük coğrafya anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
coğrafya; géographie [la]Yorumlar - Lütfen konu (coğrafya) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.