cumhuriyet sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük cumhuriyet anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
cumhuriyet; milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi:
türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu atatürk'tür.-
Osmanlıca - Türkçe sözlük cumhuriyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
cumhuriyet; devlet reisi, millet veya millet meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. demokraside temsili hükûmet şekli. halkın hür olarak seçtiği temsilciler (millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- parlementer hükûmet: hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- meclis hükûmeti: hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- başkanlık hükûmeti: devlet ve hükûmet başkanı aynı kişidir ve halk tarafından seçilir. hükûmeti başkan kurar, başkan değiştirir. başkan meclislere karşı bağımsızdır. (amerika'daki gibi.) (orada benden sordular ki: cumhuriyet hakkında fikrin nedir?ben de dedim: yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım isbat eder. hülâsası şudur ki: o zaman şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim, bana çorba geliyordu. ben de tanelerini karıncalara veriyordum, ekmeğimi onun suyu ile yerdim. benden sordular, ben dedim: bu karıncı ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. cumhuriyetperverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara veriyorum. sonra dediler: sen selef-i sâlihine muhalefet ediyorsun? cevâben diyordum: hülefâ-i râşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler. sıddık-ı ekber (r.a.) aşere-i mübeşşereye ve sahâbe-i kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. fakat, mânâsız isim ve resim değil, belki, hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mânâ-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler. ş.)(cumhuriyet ki: adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. h.)
Türkçe - İngilizce sözlük cumhuriyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
cumhuriyet; [cumhuriyet] n. republic, form of government in which citizens hold the power to elect their representatives, nation in which citizens elect their representatives
Türkçe - Almanca sözlük cumhuriyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
cumhuriyet; n. freistaat, republik
adj. republikanisch
Türkçe - Fransızca sözlük cumhuriyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
cumhuriyet; république [la]Yorumlar - Lütfen konu (cumhuriyet) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.