düzen sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük düzen anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
düzen; belli yöntemi ilke ya da yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem; bir devletin bellibaşlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir ereğe, bir amaca göre sıralanması; toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre ilişkilerinin tümü.
yerleştirme, tertip; müzik aygıtlarında ses ayarı, akort.
Türkçe - Türkçe sözlük düzen anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
düzen; 1 . belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem:
evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır.- r. n. güntekin.
2 . soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
3 . yerleştirme, tertip:
odanın düzenini beğenmedim.-
4 . bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecazidolap, hile:
hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak.- e. e. talu.
6 . müzikmüzik aletlerinde ses ayarı, akort.
7 . sosyolojitoplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
8 . halk dilialet edevat takımı.
9 . halk dilibez dokuma tezgâhı.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
düzen kurmak , düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)
Türkçe - İngilizce sözlük düzen anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
düzen; [duzen] v. call du, address someone using the du form
n. dose, portion
n. order, regularity, regulation, formation, arrangement, coordination, harmony, system, orderliness, array, contexture, convention, cosmos, disposal, disposition, get up, layout, make up, method, regime, right, scheme, trim
Türkçe - Almanca sözlük düzen anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
düzen; n. gelege, gesetzmäßigkeit, gleichmäßigkeit, intrige, ordnung, plan, stellung
Türkçe - Fransızca sözlük düzen anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
düzen; ordre [le], harmonief, accord [le], ruse [la], artifice [le], brigue [la], diablerie [la], organisme [le], stratagème [le], supercherie [la], tripotage [le], intrigue [la]Yorumlar - Lütfen konu (düzen) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.