deccal sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük deccal anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
deccal; dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı peygamber.
(küçük d ile) s. mec. yalancı, fesat.
Osmanlıca - Türkçe sözlük deccal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
deccal; hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren. (deccal'ın cennet dediği cehennem gibi, cehennem dediği de cennet gibi olacağı rivâyet edilir. sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile, âhirzamanda gelecek ve risâlet-i ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. bir hadis rivâyetinde üç deccal, diğerinde yirmiyedi deccal geleceği peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm tarafından bildirilmiştir. âlem-i İslâmda muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivâvetleri tasdik etmektedir. bu din yıkıcılığının âhirzamanda daha dehşetli olacağı bildirilmektedir. şu son asırda görülen ve dünyayı tehdit eden ve cenab-ı hakk'ı inkâra kadar cür'et edip medeniyet-i beşeriyeyi tahribe çalışan dehşetli cereyanlar bu gaybi ihbârın doğruluğunu tasdik etmektedir.) (bak: mehdi, mesih, mesih-üd-deccal, süfyan)(deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. mağrur, fir'avunlaşmış, allah'ı unutmuş olduğundan; surî, cebbârâne olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. fakat şahs-ı mânevisi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek cesimdir. rivayetlerde deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. bir vakit japonya'nın başkumandanının resmi, bir ayağı bahr-i muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki port artür kal'asında tasvir edilmiş. o küçük japon kumandanının bu surette tasviriyle, ordusunun şahs-ı mânevîsi gösterilmiş. m.)
Türkçe - İngilizce sözlük deccal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
deccal; n. antichrist
Türkçe - Almanca sözlük deccal anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
deccal; n. antichrist, widerchristYorumlar - Lütfen konu (deccal) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.