Deniz sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Deniz anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
deniz; 1 . yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . bu su kütlesinin belirli bir parçası:
marmara denizi. karadeniz.-
3 . aydaki düzlükler.
4 . mecazigeniş alan.
5 . mecaziçokluk, yoğunluk.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
deniz bindirmek