diş sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük diş anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
diş; 1 . çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri.
2 . çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri:
çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı.- s. f. abasıyanık.
3 . sarımsak dilimi, karanfil vb.nde dişe benzetilen tane:
bir diş sarımsak, iki diş karanfil.-
4 . bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm.
5 . zoolojiomurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
diş açmak , (birine) diş bilemek , diş çıkarmak , dişe dokunmak , (bir şey) dişe dokunur (olmak) , (birine) diş geçirememek , diş geçirmek , diş gıcırdatmak , diş göstermek , dişinden tırnağından artırmak , dişine göre , dişine vurmak , dişinin kovuğuna bile gitmemek , dişini sıkmak , (birinin) dişini sökmek , dişini tırnağına takmak , dişleri dökülmek , dişten tırnaktan artırmak