Din sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Din anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
din; 1. anlamı tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum:her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır.- h. c. yalçın. bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen:yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.- r. h. karay. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü. c.g.s. sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını saniyede bir santimetre artıran güç birimi: bir nevton 105 din'e eşittir. bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İlmek.
2. anlamı (i)., (f)., (ned, ning) gürültü, patırtı, şamata; (f). gürültü ile söylemek, tekrar tekrar söylemek; gürültü etmek. din into tekrar tekrar söyleyerek kafasına sokmak.,patırtı,din tırmala.
3. anlamı gürültü. şamata. kafasını şişirmek. tekrar tekrar söylemek. söyleyip durmak. gürültü etmek. çınlamak. gürlemek. yankılanmak. kulak tırmalayıcı ses. patırtı.
4. i. din, iman; diyanet, din duygusu, dindarlık. religionism i. taassup; dindarlık taslama. religionist i. mutaassıp kimse. ,mezhep/din.
Türkçe - İngilizce sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
din; n. noise, ruckus, loud racket
v. make a loud noise, create a din, make a noisy clamor
n. din, german institute of standards
Türkçe - Almanca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
din; n. kult, kultus, religion
Türkçe - Fransızca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
din; dyne [la]; religion [la], culte [le], foi [la]
İngilizce - Türkçe sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
din; f. gürültü etmek, kafasını şişirmek (argo) gürlemek; tekrar tekrar söylemek, söyleyip durmak; çınlamak; yankılanmak
i. gürültü, şamata
İngilizce - İngilizce sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
din; n. noise, ruckus, loud racket
v. make a loud noise, create a din, make a noisy clamor
n. din, german institute of standards
İngilizce - İngilizce sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
din;

din İngilizce anlamı ve tanımı

din anlamları

  1. (noun) to utter with a din; to repeat noisily; to ding.
  2. (noun) loud, confused, harsh noise; a loud, continuous, rattling or clanging sound; clamor; roar.
  3. (v. i.) to sound with a din; a ding.
  4. (noun) to strike with confused or clanging sound; to stun with loud and continued noise; to harass with clamor; as, to din the ears with cries.
  5. (imp.) of do

din tanım:

kelime: din
söyleniş: 'din
İşlev: noun
kökeni: middle english, from old english dyne; akin to old norse dynr din, sanskrit dhvanati it roars
1 : a loud continued noise; especially : a welter of discordant sounds
2 : a situation or condition resembling a din

din ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

blare, blaring, boom, cacophony, clamor, commotion, ruction, rumpus, tumult,
İngilizce - Fransızca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
din; n. tapage, vacarme, chahut
v. faire du vacarme; marteler
İngilizce - Almanca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
din; n. lärm, getöse
v. dröhnen; krach machen
İngilizce - İspanyolca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
din; s. estrépito, algarada, barahúnda, baraúnda, batahola, bataola, bochinche, cencerrada, estruendo, fragor, gran ruido, jarana, tabaola, trueno
v. atronar; asordar, atontar con un gran ruido, ensordecer
İngilizce - İtalyanca sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
din; s. chiasso, baccano, strepito, frastuono
v. intronare, rintronare, stordire; ripetere con insistenza, ripetere incessantemente
İngilizce - Portekizce sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
din; s. barulho, ruído
v. fazer ruído
İngilizce - Flemenkçe sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
din; zn. lawaai, geraas
ww. kabaal; herrie schoppen
İspanyolca - İngilizce sözlük Din anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ispanyolcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
din; [din (m)] n. (slang) moneyYorumlar - Lütfen konu (Din) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.