Drink sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Drink anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
drink; 1. anlamı (f). (drank, drunk) içmek, alkollü içki içmek; yutmak, çekmek aimak kana kana içmek; şerefe kadeh kaldırmak; in ile zevk duyarak doya doya seyretmek veya dinlemek; to ile şerefine içmek. drinker (i). içki içen kimse; ayyaş veya sarhoş kimse.,den.
2. anlamı içmek. içki içmek. (in ile) içinde hissetmek. (to ile) sağlığına/başarısına. vb. içmek. içilecek şey. içecek. (alkollü) içki. içki düşkünlüğü. içki içme.
İngilizce - Türkçe sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
drink; f. içmek, içki içmek, şerefine içmek; içkiye harcamak; bitirmek
i. içecek, meşrubat, içki; içki içmek, içmek; deniz; okyanus
Almanca - Türkçe sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
drink; i. alkollü içki (m)
İngilizce - İngilizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
drink;

drink İngilizce anlamı ve tanımı

drink anlamları

  1. (v. t.) to swallow (a liquid); to receive, as a fluid, into the stomach; to imbibe; as, to drink milk or water.
  2. (v. t.) to take in (a liquid), in any manner; to suck up; to absorb; to imbibe.
  3. (noun) specifically, intoxicating liquor; as, when drink is on, wit is out.
  4. (v. i.) to swallow anything liquid, for quenching thirst or other purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in satisfaction of thirst; as, to drink from a spring.
  5. (noun) liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the stomach for quenching thirst or for other purposes, as water, coffee, or decoctions.
  6. (v. t.) to take in; to receive within one, through the senses; to inhale; to hear; to see.
  7. (v. i.) to quaff exhilarating or intoxicating liquors, in merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the /se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple.
  8. (v. t.) to smoke, as tobacco.

drink tanım:

kelime: drink
söyleniş: 'dri[ng]k
İşlev: verb
türleri: drank /'dra[ng]k/; drunk /'dr&[ng]k/; or drank; drink·ing
kökeni: middle english, from old english drincan; akin to old high german trinkan to drink
transitive senses
1 a : swallow, imbibe b : to take in or suck up : absorb <drinking air into his lungs> c : to take in or receive avidly -- usually used with in <drank in every word of the lecture>
2 : to join in a toast to <i'll drink your good health>
3 : to bring to a specified state by drinking alcoholic beverages <drank himself into oblivion>
intransitive senses
1 a : to take liquid into the mouth for swallowing b : to receive into one's consciousness
2 : to partake of alcoholic beverages
3 : to make or join in a toast <i'll drink to that!>

drink ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

beverage, booze, boozing, crapulence, deglutition, drinkable, drinking, drunkenness, fuddle, imbibe, pledge, potable, salute, swallow, toast, tope, wassail,
İngilizce - İngilizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
drink; n. beverage, liquid which is swallowed to quench one's thirst; alcoholic beverage
v. consume liquids; consume alcoholic beverages; absorb moisture; eagerly absorb through the senses; honor with a toast, participate in a toast
n. drink, beverage, liquid which is swallowed to quench one's thirst; alcoholic beverage
İngilizce - Fransızca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
drink; n. boisson; apéritif
v. boire
İngilizce - Almanca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
drink; n. getränk; drink (alkoholisch)
v. trinken; saufen
İngilizce - İspanyolca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
drink; s. bebida, bebestible; cóctel, trago
v. beber, beberse, potar, tomar, tomarse
İngilizce - İtalyanca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
drink; s. bevanda; bibita; alcolico, bevanda alcolica; il bere alcol, vizio del bere; sorso, sorsata; (sl) mare, oceano
v. bere; assorbire; (fig) bersi
İngilizce - Portekizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
drink; s. bebida, trago
v. beber
İngilizce - Flemenkçe sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
drink; zn. drank, drankje
ww. drinken
Fransızca - İngilizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
drink; (m) n. drink, alcoholic beverage
Fransızca - Almanca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoalmanca anlamı Almancası:
drink; n. drink
Almanca - İngilizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
drink; n. drink
Almanca - Fransızca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatofransizca anlamı Fransızcası:
drink; n. boisson (m), drink (m)
Almanca - İspanyolca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
drink; n. palo (m), trago (m)
Almanca - İtalyanca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoitalyanca anlamı İtalyancası:
drink; n. drink (m)
Almanca - Flemenkçe sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoflemenkce anlamı Flemenkçesi:
drink; borrel
İtalyanca - Almanca sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoalmanca anlamı Almancası:
drink; n. drink
İtalyanca - İngilizce sözlük Drink anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
drink; n. drink, a glass of wine or other alcoholic beverageYorumlar - Lütfen konu (Drink) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.