edebiyat sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük edebiyat anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
edebiyat; yazın, literatür; içten olmayan, gereksiz, boş sözler.
bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, literatür.
yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
Türkçe - Türkçe sözlük edebiyat anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
edebiyat; 1 . olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (ii):
edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim.- f. r. atay.
2 . bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür:
hekimlik edebiyatı.-
3 . mecaziİçten olmayan, gereksiz, boş sözler.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
edebiyat yapmak
Osmanlıca - Türkçe sözlük edebiyat anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
edebiyat; düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san'atı. bu san'atla uğraşan ilim kolu. * edebiyata âit yazıları toplayan kitap.edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemektir. demek ki edebiyatçı edepli olmalı, edepsizce söz ve yazılar edebiyat olamaz.(edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelân; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz: ya aşkla hüsündür, ya hamâset ve şehâmet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse hamâset noktasında hakperestliği etmez.belki zâlim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvet-perestlik hissini telkin eder. hüsün ve aşk noktasında, aşk-ı hakiki bilmez.şehvet-engiz bir zevki nefislere de zerkeder. tasvir-i hakikat maddesinde, kâinata san'at-i İlâhî suretinde bakmaz;bir sıbga-i rahmanî suretinde göremez. belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor; hem ondan da çıkamaz.onun için telkini aşk-ı tabiat olur. maddeperestlik hissi, kalbe de yerleştirir; ondan ucuzca kendini kurtaramaz.yine ondan gelen, dalâletten neş'et eden ruhun ıztırabatına, o edepsizleşmiş edeb (müsekkin, hem münevvim); hakiki fayda vermez. s.)
Türkçe - İngilizce sözlük edebiyat anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
edebiyat; n. literature, belles lettres, polite letters, letters
Türkçe - Almanca sözlük edebiyat anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
edebiyat; n. belletristik, literatur, schrifttum
Türkçe - Fransızca sözlük edebiyat anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
edebiyat; littérature [la], les belles lettresYorumlar - Lütfen konu (edebiyat) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.